Hoppa till huvudinnehåll

Digital studiecirkel - Efterkrigshistorien för den globala södern

Ta del av denna intressanta studiecirkel, diskutera och lär dig mer om efterkrigshistorien för den globala södern. Studiecirkeln kommer hållas på engelska. The study circle will be held in english.

Om studiecirkeln och dess innehåll - (engelska följer längre ner)

Under det senaste decenniet har uppror brutit ut i hela den globala södern på grund av den enorma ojämlikhet som införts via den nyliberala världsordningen. Varför står människor upp mot ekonomisk åtstramning och den lokala härskande klassen? För att förstå samtida omständigheter i den globala södern, måste vi först analysera det historiska sammanhang som förde dem till: uppgången och nedgången av projektet "Tredje världen" under 1900-talet.

 

Varför studera den tredje världens historia?

Den globala södern utgör en stor del av världens befolkning, men västerlänningar vet dock relativt lite om uppgången och nedgången av det globala projektet som tidigare kallades tredje världen. Även om vi inte har lärt oss mycket om deras alternativa projekt har det vi lärt oss genom böcker och filmer ofta presenterats orättvist. I stället för att fortsätta studera det förflutna ur en fristående, paternalistisk synvinkel, är syftet med denna studiecirkel att förstå den tredje världens historiska strider ur ett kamratligt perspektiv eftersom deras kamp är nära kopplad till vår kamp som arbetare, studenter, kvinnor och LGTBQ + personer.

Innehåll

Vijay Prashads "The Darker Nations" är vald för vår studiecirkel eftersom den berättar historien om tredje världens uppkomst och nedgång på ett tillgängligt och engagerande sätt.

Våra träffar kommer kompletteras med filmer, dokumentärer och podcaster relaterade till tredje världshistorien och har du som deltagare tips och idéer så välkomnas även detta.

 En ambition är att bjuda in Dr Prashad för att se om han skulle vilja vara med oss under vår sista träff för en frågestund.

 Vi träffas sex gånger varannan vecka.

 

Målgrupp och förkunskaper

 Alla är välkomna i vår studiecirkel.

Den enda förutsättningen är ett intresse för historia och det globala södern.  

Material

 Du behöver tillgång till dator och uppkoppling. Länk skickas ut inför första träffen.

Tips

 Träffarna kommer att hållas på engelska.

Cirkeln är gratis, men om du uteblir från cirkeln utan av avanmäla dig kommer du att debiteras med 300 kr.

Om vi önskar att fortsätta vår studiecirkel efter denna kan vi läsa Prashads uppföljare, "The Poorer Nations."

Tillgänglighet

Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna delta på våra kurser och använda vårt material. Har du frågor kring tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.

Text in English

During the last decade, uprisings have broken out throughout the Global South due to the immense inequality imposed via the neoliberal world order. Why are people rising up against economic austerity and the local ruling class? In order to understand contemporary circumstances in the Global South, we need first to analyze the historical context that brought them about: the rise and fall of the 'Third World' project during the 20th Century.

Why study the history of the Third World?

The Global South makes up a vast share of the world's population, yet Westerners know relatively little about the rise and fall of the global project that used to be called the Third World. While we haven't been taught much about their alternative project, what we have learned through books and films has often been presented unfairly. Rather than continuing to study the past from a detached, paternalistic point of view, the aim of this study circle is to understand the historical struggles of the Third World from a comradely perspective because their struggles are intimately connected to ours as workers, students, women, and LGTBQ+ people.     

Content

We will use Vijay Prashad's "The Darker Nations" for our study circle because it tells the story of the Third World's rise and fall in an accessible and engaging way. We will supplement our sessions with films, documentaries, and podcasts related to Third World history and I welcome group members' recommendations as well.

Our ambition is to invite Dr. Prashad to see if he would be willing to join us during our last session for a question and answer session. 

Prerequisites and Target Group 

All are welcome in our study circle.

The only prerequisite is an interest in history and the Global South.

 

Material and good to know

The course will be held in English.

We will meet six times every second week.

If we decide to continue our study circle, we can read Prashad's sequel, "The Poorer Nations."

The circle is free, but if you do not show up without unsubscribing, you will be charged SEK 300. 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
176305
Startdatum
11 april 2021
Veckodagar
Söndag
Tidpunkt
19:00–20:30
Antal tillfällen
6
Antal lediga platser
7
Plats
Digitalt
Pris
Gratis
Anmäl dig