Hoppa till huvudinnehåll

Berättelser från biosfären-studiecirkel om kommuniktionen kring Biosfärområde vombsjösänkan

Vill du var med och bli historisk genom att sprida film, foto och berättelser om biofärområdet Vombsjösänkan!

Vombsjösänkan i Skåne är en unik plats och har möjlighet att utses av Unesco till ett nytt biosfärområde. Boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen bidrar till att på olika sätt utveckla naturen, kulturen, friluftslivet och det lokala näringslivet. Du är välkommen att bli en del av det arbetet.

Innehåll och mål

Studiecirkeln vänder sig till som är vill stärka kommunikationsarbetet kring biosfärskandidaturen. Genom text, foto och film och på andra sätt arbetar vi under några vårmånader för att sprida kännedom om och intresse för området.

På internationella biosfärdagen den 2 juni gör vi en gemensam exkursion – med en fotovandring eller (om förutsättningarna tillåter) en färd med luftballong för den som vill över området medan skymningen faller!

Studiecirkeln inleds med en introduktion till området och kandidaturen. Därefter delar vi kunskap och inspiration kring berättandets konst och börjar skissa på vad vi skulle vilja producera. Cirkelns avslutande del är att arbeta praktiskt med att till exempel skriva reportage, göra film eller sätta ihop en fotografisk utställning.

Produktionerna kan handla om allt från det övergripande temat människan i biosfären till ett litet och kanske helt okänt ämne. En tanke och förhoppning är att det vi skapar ska kunna användas för att marknadsföra den planerade biosfärfestivalen i september.

Målgrupp och förkunskaper

Studiecirkeln vänder sig till alla med ett natur- och kulturintresse som vill använda ord, bild och rörlig bild för att berätta om Vombsjöområdet i olika digitala kanaler, i utställningsform eller på andra kreativa sätt.

Du är bra om du har viss vana av att skriva texta, filma eller fotografera men det är inget krav för att kunna delta – vi lär av varandra!

Datum

Studiecirkeln genomförs digitalt kvällstid 13 april, 27 april, 4 maj, 11 maj, 18 maj, 25 maj, 2 juni och 16 juni.

Utrustning och programvara

Kursdeltagaren behöver ha tillgång till en mobiltelefon med kamera för att kunna göra inlägg på Instagram- och Facebook-konton under studiecirkelns gång. Ett begränsat antal kameror för film och foto, viss teknisk utrustning samt redigeringsprogram tillhandahålls av arrangören. Bilder laddas upp på arrangörens flickr-konto. Träffarna genomförs digitalt.

Tillgänglighet

Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna delta på våra kurser och använda vårt material. Har du frågor kring tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.

Pris:

Avgiftsfri men en deltagaravgift om 200 kronor/person tillkommer för ballongfärden

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
124472
Startdatum
13 april 2021
Veckodagar
Tisdag, Onsdag
Tidpunkt
18:30–20:15
Antal tillfällen
8
Antal lediga platser
11
Medarrangör
Coompanion
Plats
Teams
Pris
200 kr