Hoppa till huvudinnehåll

Filosofikurs – Människans vara

Brukar du fundera över frågor om människan, livet och världen? Då är det här en kurs för dig

Vi lever i en värld som genomgår allt snabbare förändringar vilket ställer oss inför allt större utmaningar. Därför behöver vi göra oss medvetna därom. Det innebär att vi måste reflektera över våra upplevelser såväl de existentiella som de samhälleliga för att vi skall förstå vår tillvaro som individ och som medlem i ett kollektiv, vilket i sin vidaste form är det globala samhället med dess många kulturformer.

Innehåll och upplägg
Vi samtalar för att undersöka om de föreställningar vi har och de ord som vi vanligtvis använder är till hjälp eller stjälp för att kunna förstå vår tillvaro, en tillvaro som innehåller en vid variation av erfarenheter från de prenatala intrycken till vårt nuvarande leverne.

Med begreppet människans vara avses, att vi som individer är formade i en lång evolutionär och kulturell historisk process. Ju mer vi förstår av denna process, tillika med hur vi förstår vår personliga utveckling och föreställningsvärld beror därav, desto större blir möjligheten att förstå oss själva och det samhälleliga sammanhang i vilket vi ingår.

Förkunskaper
Inga förkunskaper inom filosofi krävs.

Mål
Efter avslutad kurs har du en fördjupat förståelse för existentiella samhälleliga villkor.

Material
Du behöver inte ta med dig eget material.

Kursledare
Lars-Erik Sundqvist har varit verksam som lärare i gymnasieskolan och på akademisk nivå med huvudinriktning inom idéhistoria. Lars-Erik har även gedigen erfarenhet som kursledare i bildnings- och studiecirkelsammanhang.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
17747
Startdatum
25 februari 2022
Veckodagar
Fredag
Tidpunkt
18:30–20:00
Antal tillfällen
10
Antal lediga platser
19
Plats
ABF Botkyrka-Salem
Hallundavägen 26 14501 NORSBORG
Pris
800 kr
Cirkelledare
Lars-Erik Sundqvist
Anmäl dig