Hoppa till huvudinnehåll

SWEDISH ONLINE

Learn the basics of the Swedish language this autumn!

Välkommen till ABF's Grundkurs i Svenska på Distans!

Den här cirkeln är för dig som vill lära dig grunderna i det svenska språket. Här lär vi oss "vardagssvenska" och går igenom hälsningsfraser och enkla meningar till att börja med. Cirkeln anpassas utifrån gruppens kunskaper kring språket.

Efter varje språklektion får du uppgifter från din ledare som du studera vidare på hemma tills nästa lektion. Det finns också ljudfiler du kan ta del av för att lyssna och förstå hur man uttalar orden för att på ett enklare sätt förstå dig på det nya språket.

Ta steget och lär dig ett nytt språk hos oss!

Obs! Detta är ett preliminärt startdatum,
Cirkeln startar vid tillräckligt många anmäld 

IN ENGLISH
This circle is for those who want to learn the basics of the Swedish language. Here we learn "everyday Swedish" and go through greeting phrases and simple sentences to begin with. The circle is adapted based on the group's knowledge of the language.

After each language lesson, you get information from your leader that you study further at home until the next lesson. There are also audio files you can access to listen and understand how to pronounce the words in order to more easily understand you in the new language.

Take the step and learn a new language with us!

Note this is a preliminary start date,
The circle starts at a sufficient number of participants

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
17457
Startdatum
04 november 2020
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
17:00–19:30
Antal tillfällen
10
Antal lediga platser
11
Plats
Distans
Pris
600 kr
Cirkelledare
Lobbna Isa
Anmäl dig