Hoppa till huvudinnehåll

Föreläsning -Trädgårdens omställning VT-22

Varför vill vi odla grönsaker, frukt och blommor? De senaste åren har en trend gått över hela västvärlden, dels om att göra städerna grönare, dels att allt fler vill odla småskaligt och urbant. Pallkragar växer upp som svampar i städernas parker, det odlas vertikalt eller på andra sätt.

Medier rapporterar om unga som vill flytta till landet för att odla sina grönsaker. Under och efter Covid-19 pandemin har också en denna rörelse fått ökad betydelse och en del städer ser nu en pågående utflyttning. Det finns sannolikt flera olika anledningar bakom utflyttningen men en del utgörs av de som vill leva ett annat liv där odling ingår. Detta ovan kan sättas i samband med det hot som hänger över oss som gäller klimatförändringarna och allt som det för med sig, men också en individuell längtan efter att odla själv – att göra något själv trots ett övergripande hot.

Samtidigt finns motrörelser. Det är lika lätt att se övergivna pallkragar som slummat igen, radhusområden där gräsmattan lyser ilsket grön utan vare sig odling eller träd, gamla villaområden med träd som beskurits till egendomliga trädskelett, eller moderna hus med jättealtaner och terrasser som snarast verkar vilja ta kål på allt som verkar grönt. I större städer snarare minskar grönytorna eller används på olika sätt till konserter och andra friluftsintressen som omöjliggör odling och planteringar. Modern stadsplanering bygger på att nästan all tillgänglig mark används till byggnation som gör att grönytorna minskar, snarare än ökar. Det är svårt att få någon samstämmighet i dessa överlappande och motstridiga trender.

Min föreläsning handlar om den trädgårdsrörelse som alltid tycks befinna sig mitt i en samhällsomvandling: koloniträdgårdsrörelsen. Den har genomgått olika metamorfoser och ställt om sig ett flertal gånger. Idag ser många koloniträdgårdar som den urbana spjutspetsen för klimatomställningen samtidigt som den hotas av stadsplanerarnas behov av mark. Koloniträdgårdar har varit betydelsefulla för försörjning, hotats av nedläggning, flyttats, varit en experimentverkstad för kemiska bekämpningsmedel, utgjort en del av folkhälsan och rekreationen, och fungerat som städernas gröna lungor och som en del av den omställningsrörelsen. Hur har detta gått till?

Om mig - Eva Blomberg

Professor em i historia, verksam vid Södertörns högskola. Jag har skrivit om politik i olika former: trädgård, jämställdhet, företagande, arbetsmarknad. En av mina böcker är: Hallonlandet. Trädgårdens odling under 200 år. Nu har jag ett pågående arbete om städernas gröna ytor och vad som händer med dem och vad de betyder.

Anmälan görs till info.huddinge@abf.se eller 08-774 02 70.

Varmt välkommen!

 

Detta är ett: Evenemang
Arrangemangsnr
109089
Startdatum
23 mars 2022
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
14:00–15:00
Antal lediga platser
20
Plats
ABFs Studiehem
Kommunalvägen 26 14161 HUDDINGE
Kontaktperson
Theresie de Gosson
theresie.degosson@abf.se