Hoppa till huvudinnehåll

Family Lab

Att leva med barn och ungdomar

Datum: 27/1, 11/2 (digital träff), 24/2, 10/3 (digital träff), 31/3, 7/4 (digital träff), 21/4

Klockan: 17.30 - 19.00

Ledare: Anna Fyrörn

Lokal: Futurum, Järna

 

Pris: 3500kr

Minst antal deltagare: 10st 

 

Är din familjesituation mer stressig eller anspänd än du vill?
Kanske har ni återkommande konflikter hemma?
Kanske har du och dina nära kommit ur synk och triggar varandra och tar mer från varandra än ni ger?
Kanske har barnet/barnen beteenden som du inte förstår eller vet hur du ska hantera?

 

Detta är en kurs som handlar om dessa frågeställningar, och är till för dig som vill hitta lösningar på dessa utmaningar.

Med utgångspunkt i Jespers Juuls metod "Family Lab" träffas vi fyra gånger fysisk och tre gånger digitalt och jobbar tillsammans med att utveckla vår föräldraroll, under ledning av Anna Fyrörn.

 

Dessa träffar erbjuder dig en gemenskap, reflektioner och stöd kring din roll som förälder med dagens utmaningar.

 

Mer om kursen 

SKALL BARN HA STRÄNGA REGLER OCH TYDLIGA GRÄNSER? ELLER SKALL MAN TVÄRTOM LÅTA BARNET SJÄLV BESTÄMMA OCH TA ANSVAR FÖR SINA HANDLINGAR? 

VARKEN ELLER MENAR VI.  PÅ DENNA KURS BETONAR VI VIKTEN AV ÖMSESIDIG LYHÖRDHET OCH RESPEKT FÖR SÅVÄL BARNETS SOM DEN VUXNES PERSONLIGA GRÄNSER.

DAGENS UNGA UTTRYCKER MED STOR SJÄLVKLARHET SINA ÅSIKTER OCH KÄNSLOR, ARGUMENTERAR OCH FÖRVÄNTAR SIG ATT BLI TAGNA PÅ ALLVAR. 

MÅ̊NGA FORÄLDRAR UPPLEVER VANMAKT OCH OSÄKERHET I DETTA NYA.

I DENNA KURS ARBETAR VI MED ATT UTVECKLA PERSONLIG AUKTORITET OCH ATT BLI FÖRÄLDER INIFRÅN.

Kursen passar dig som:
* tror att barnens alla uttryck är meningsfulla
* vill ta steg för ett harmoniskt familjeliv mellan de vuxna, och mellan vuxna och barn anpassat till alla individer i just denna familj, men UTAN att gå över sina egna personliga gränser
* tror på ett samspel bortom straff, belöning och mutor
* vill bygga på det positiva, det som "funkar"

Datum: 27/1, 11/2 (digital träff), 24/2, 10/3 (digital träff), 31/3, 7/4 (digital träff), 21/4

Klockan: 17.30 - 19.00

Ledare: Anna Fyrörn

Lokal: Futurum, Järna

 

Pris: 3500kr

Minst antal deltagare: 10st 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
277686
Startdatum
24 februari 2022
Veckodagar
Torsdag
Tidpunkt
17:30–19:00
Antal tillfällen
7
Antal lediga platser
20
Plats
Zoom
Pris
3500 kr
Anmäl dig