Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet! Fotografi, linjäritet och krig

Den mänskliga världen är på många sätt en värld av bilder, ett ständigt pågående samtal av visuella referenser aktuella i sin samtid. Så när uppfanns egentligen fotografiet och är det ens en uppfinning?

I den moderna tidens sökande efter sanning har fotografiet fått en central roll som skildrare av idén om verkligheten. I den här cirkeln diskuterar vi fotografins påverkan på historieskrivningen och historieskrivningens, så som den ter sig i den vetenskapliga traditionen, formande och beskrivande av mediet fotografi. 

Fotografiet uppfanns 1839 sägs det. Men är det ens en uppfinning? Är frågan om exakt ”när” egentligen intressant? Var fotografi inte något som egentligen växte fram med och genom sin samtid? Kursen tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av upphovsmannaskap och linjär historieskrivning.

Vi frågar oss samtidigt vad fotografi som medie ”bidrar” med till historieskrivningen. Hur har fotografi och fotografisk diskurs varit med och format hur vi föreställer oss historisk utveckling, som till exempel berättelsen om krig? Med hjälp av texter av bland andra Judith Butler, Michel Foucault och Geoffrey Batchen undersöker vi hur bilder fungerar som något att smalas kring, hur bilder skapar opinion och hur bilder opererar som propagandainstrument.

Kursen är en fristående fortsättning på kursen Fotografi, språk och teori. Inga förkunskaper krävs.

Ledare

Katarina Elvén är konstnär och fotograf, utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg med lång erfarenhet av undervisning i fotografi på olika nivåer.

Beata Fransson är konstnär och fotograf, utbildad vid konsthögskolan i Malmö med 15 års erfarenhet inom samtidskonsten och dess olika kontexter. 2019 gav hon ut boken ”Jag, studion” på Sailor Press.

Upplägg

Kursen görs i samarbete med Centrum för fotografi (CFF) och kommer därför att vara i CFFs lokaler på Tjärhovsgatan 44. Träffarna är varannan vecka.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
472251
Startdatum
01 april 2020
Veckodagar
Onsdag
Tidpunkt
18:00–20:15
Antal tillfällen
5
Antal lediga platser
8
Plats
Centrum för fotografi
Tjärhovsgatan 44 11628 STOCKHOLM
Pris
450 kr
Anmäl dig