Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030 och maten - Hur kan vi äta hållbart?

Det sätt vi äter och producerar mat idag har stor negativ påverkan på våra möjligheter att nå målen. Men hur ska vi äta för att få en positiv påverkan? I denna studiecirkel utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 och ser hur maten påverkar de olika hållbarhetsmålen.

Vad vi äter påverkar miljön, vår hälsa och möjligheterna för alla att äta sig mätta. Under denna studiecirkel utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 och ser hur maten påverkar de olika hållbarhetsmålen, från ekologiska mål till sociala och ekonomiska mål. Vi diskuterar också hur du kan engagera dig för hållbar mat som konsument och samhällsmedborgare.

Det sätt vi äter och producerar mat idag har stor negativ påverkan på våra möjligheter att nå målen. Men hur ska vi äta för att få en positiv påverkan? Djurhållning för produktion av animaliska produkter är mycket resurskrävande. FN framhåller därför överkonsumtionen av kött, fisk, mjölk och ägg som ett av de allra största ekologiska hoten. Kraftigt minskad köttkonsumtion är därför grundläggande för en hållbar omställning av världens livsmedelssystem.

Studiecirkeln genomförs i samarbete med föreningen Svensk mat- och miljöinformation.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs, istället uppmuntras nyfikenhet, intresse och engagemang.  

Kursmaterial/Litteratur 
Vi utgår under cirkeln från information från FN-organ, myndigheter och miljöorganisationer. En del av materialet är på engelska. Vi läser informationsmaterial, forskningssammanfattningar och rapporter skrivna för beslutsfattare och den breda allmänheten, som är populärt formulerade och lätta att ta till sig. Du behöver inte ha några akademiska kunskaper i ämnet. Vill du ha länkar till vetenskapliga rapporter och fullständiga forskningssammanställningar får du dock det.

Upplägg

Varje träff börjar med en presentation av ämnet från cirkelledaren, följt av praktiska övningar, frågor och diskussion. Studiecirkeln är en interaktiv miljö där du som deltagare också har inflytande över upplägget.

Tillfälle 1: Introduktion

 • Vad är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling?
 • Hur relaterar vår matproduktion till de globala målen?

Tillfälle 2: Maten och miljön

 • Hur påverkar vår matproduktion de mål som handlar om miljö och naturresurser?
 • Klimat, biologisk mångfald, övergödning
 • Problem och lösningar. Överanvändning av resurser är huvudproblemet och att äta mer resurseffektivt är den mest grundläggande delen av lösningen.

Tillfälle 3: Maten och social och ekonomisk hållbarhet

 • Vattenförsörjning/global matförsörjning
 • Hälsa
 • Hållbar konsumtion

Tillfälle 4: Hur kan du engagera dig?

 • Vad kan du göra som konsument?
 • Vad kan du göra för att påverka samhället?
 • Genomgång av intressanta appar och guider
 • WWF:s matkalkylator
 • Hemuppgift: komponera en miljösmart festmeny (och laga, om du vill)

Tillfälle 5: Sammanfattning och diskussion

 • Diskussion om effektivt engagemang för hållbar mat
 • Diskussion om fortsatt engagemang
 • Utvärdering

Ledare
Per-Anders Jande är ordförande i föreningen Svensk mat- och miljöinformation. Han har tidigare lett liknande studiecirklar och erbjuder en stor kunskapsresurs i ämnet. Varje år genomför föreningen, i samarbete med ABF Stockholm, Vegoforum och de driver även kampanjen Vegonorm som syftar till att vända på köttnormen och göra vegomat till standard på skolor, äldreboenden, sjukhus, arbetsplatser och i våra hem.

Bra att veta

 • För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00.
 • Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart.
 • Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma.
 • Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt HÄR. 

Nuvarande anpassningar
Verksamheten i ABF-huset är anpassad efter den rådande situationen och de fysiska träffarna genomförs efter noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheternas råd och anvisningar.
Lokaler anpassas efter gruppens storlek, detta för att möjliggöra för att placera sig glest i lokalen. Goda möjligheter till handtvätt finns.

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
478242
Startdatum
02 november 2020
Veckodagar
Måndag
Tidpunkt
18:00–20:30
Antal tillfällen
5
Antal lediga platser
19
Plats
ABF-huset
Sveavägen 41 11134 STOCKHOLM
Pris
450 kr
Cirkelledare
Per-Anders Jande
Anmäl dig