Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet! Antikapitalism (distans)

Demokratisk socialism och vägen dit.

Demokrati betyder folkstyre. Men vad betyder kapitalism? Dessa frågor står i centrum för Erik Olin Wright's senaste, och sista, bok Antikapitalism. I en genomgång av möjliga svar skriver Olin Wright att det i en kapitalistisk marknadsekonomi "är de privata kapitalägarna som har makten, både i de enskilda företagen och i det ekonomiska systemet som helhet". Så frågan är då, har vi verkligen folkstyre? När beslut som fundamentalt påverkar människors vardag och hela länders ekonomi fattas i styrelserum dit den allmänna rösträtten aldrig når, är det verkligen en demokrati vi har?
 
I Antikapitalism argumenterar Erik Olin Wright för att ett rättvist och jämlikt samhälle kräver att alla har tillgång till materiella och sociala medel för att leva "blomstrande" liv. Lägg märke till tillgång till, inte bara rätt till. De flesta demokratier, inklusive Sverige, ger i sin grundlag alla människor samma rätt. Men tillgången till medlen är det sämre med. Att arbetarklassen lever kortare liv är inget de själva valt, det är en följd av politiska beslut. Eller som Göran Greider en gång skrev ungefär: Romeo & Julia är en pjäs om dålig stadsplanering.
  
För att skapa en bättre värld, som också överlever ekologiskt, måste kapitalets makt över människor, samhälle och natur minskas. Olin Wright föreslår en kniptångsstrategi. Ovanifrån kan vi med staten som instrument minska kapitalets makt – vilket kräver att arbetarrörelsens partier överger det nyliberala projektet och blickar framåt. Underifrån behövs facklig kamp, proteströrelser och kooperativa ägarformer som inrättar fickor av motstånd och vad Olin Wright kallar utopiska platser och praktiker. Med ett tryck från två håll kan kapitalismen tämjas och långsamt tömmas ut ur samhällskroppen.
 
Det är med en icke-dogmatisk, lätt hand Erik Olin Wright skriver fram sitt förslag på strategier. Där många ideologer och tänkare på vänsterkanten förspiller dyrbar tid på att dra upp skarpa gränser mellan rätt och fel bland de egna är Olin Wright pragmatisk – det viktigaste för honom är målet. Resultatet är en inspirerande och pedagogisk bok om rätten till ett värdigt liv, om behovet av ekonomisk demokrati. Eller kort och gott: demokratisk socialism. Vi behöver den energi och det hopp Olin Wright förmedlar. - Jesper Weithz, Katalys.

Studiecirkels syfte är att med utgångspunkt i boken diskutera varför antikapitalism är ett hållbart förhållningssätt och därmed diskutera hur en demokratisk socialism skulle kunna te sig. I detta ligger även att diskutera hur vägen från dagens kapitalism till morgondagens demokratiska socialism kan se ut.

Denna cirkel görs i samarbete med Katalys.

Kursmaterial/Litteratur
Cirkeln baseras på boken Antikapitalism skriven av Erik Olin Wright (Bokförlaget Daidalos AB, 2020) och införskaffas av deltagaren själv.

Upplägg
Det här är distanskurs som genomförs med videoträffar på angiven tid via Microsoft Teams. Du behöver en dator uppkopplad mot internet för att kunna delta. Datorn behöver ha kamera och mikrofon, alternativt att du ansluter ett headset till datorn. Du kommer att få information innan kursstarten med instruktioner om hur du gör för att ansluta till kursen. (Läs mer om våra distanskurser här.)”

Schema
Första träffen är 3 studietimmar, kl 18:00-20:30. Resterande är 2 studietimmar, kl 18:00-19:45. 15 min paus är inkluderat på varje träff.

Ledare
Alla våra kursledare har gedigen erfarenhet inom sitt område. Våra ledare erbjuds också att gå ABF:s grundläggande cirkelledarutbildning. Cirkelledare är Arne Nilsson

Bra att veta

  • För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00.
  • Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart.
  • Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma.
  • Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt HÄR.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
477782
Startdatum
08 september 2020
Veckodagar
Tisdag
Tidpunkt
18:00–20:30
Antal tillfällen
6
Antal lediga platser
12
Medarrangör
Föreningen Katalys
Plats
Distans på nätet
Pris
390 kr
Cirkelledare
Arne Nilsson
Anmäl dig