Hoppa till huvudinnehåll

Arrangemangsbild

Vald på jobbet

Cirka 55 procent av de förtroendevalda saknar en grundläggande utbildning, vilket är mycket allvarligt. Tillsammans måste vi bli bättre!

Grundläggande förtroendemannautbildning

Cirka 55 procent av de förtroendevalda saknar en grundläggande utbildning, vilket är mycket allvarligt. Tillsammans måste vi bli bättre! Vi måste fortsätta att göra det vi gör i dag, men även hitta nya sätt att erbjuda utbildning. Fackförbunden har kommit överens om en ny förbundsgemensam introduktionsutbildning.
Den organiseras via LO-distriktet och ABF Värmland och är till för dem som fackförbunden inte har nått tidigare med sina respektive grundläggande utbildningar för förtroendevalda. När en förtroendevald har genomgått den förbundsgemensamma utbildningen är det viktigt att deltagarens förbundsorganisation ser till att komplettera med de förbundsspecifika kunskaperna.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.

Innehåll:
Den fackliga idén
Din roll som förtroendevald
Den svenska modellen och kollektivavtalen
Dina rättigheter som facklig förtroendevald
Arbetsmiljöfrågor & trygghet på jobbet
Jämställdhet och integration mot diskriminering
Arbetstider, försäkringar och semester
Så formas lönerna
Medlemsvärvning & Fackliga studier
Ekonomi:
Deltagaravgift: 1 500 kr/deltagare (lunch, fika, material ingår i avgiften)
Den genomförs enligt FML § 7 (arbetsgivaren betalar lön under utbildningen)

Anmälan: Gör du till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefordrar detta till ABF Värmland på endera: anmälningsblanketten, via mejl till anmalan.varmland@abf.se  eller per telefon till 010-709 97 59

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
705013
Startdatum
02 oktober 2018
Veckodagar
Tisdag
Tidpunkt
Antal tillfällen
3
Antal lediga platser
7
Medarrangör
LO Facken Karlstad
Plats
ABF Kronoparken
Posthornsgatan 8 65632 KARLSTAD
Pris
1500 kr
Cirkelledare