Hoppa till huvudinnehåll

Yoga i Arboga, hösten 2020

Nyfiken på Yoga? Kom och lär dig yoga med vår rutinerade yogainstruktör från Singapore.

Du kommer få upptäcka grund- och originalyogan tillsammans med Kevin Rodrigues, vår yogainstruktör från Singapore med över 10 års erfarenhet som instruktör och utbildad i Bihar, Indien. Du kommer lära dig Hatha Yoga med fokus på solhälsningen, en teknik för att förbättra muskelflexibilitet, som kommer bygga din styrka om du planerar att utöva avancerad yoga senare.
Förutom muskelflexibilitet förbättrar solhälsningen din yogateknik, blodcirkulation, koncentrationsförmåga, styrka och kan till och med rätta till din hållning om du utför positionerna regelbundet och på rätt sätt. För de flesta yogautövare är den största fördelen stressreducering och effektiv viktminskning. Vid slutet av kursen kommer du att ha tillräckliga kunskaper för att kunna praktisera Hatha Yoga hemma.

Innehåll
Uppvärmning, Solhälsning, Balansövning, Golvövning & Avslappning

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Material
Medtag egen yogamatta.
Använd mjuka och löst sittande kläder för att kunna utföra alla positioner. Ta gärna med en liten handduk och vattenflaska. Det finns inget omklädningsrum, så kom ombytt och klar.

OBS! Cirkeln startar när tillräckligt många (6 st) är anmälda.

Ledare: Kevin Rodrigues, yogainstruktör från Singapore.
Språk: Engelska, då instruktören är engelsktalande. Utmana honom gärna på svenska!
Antal platser: 8
Antal tillfällen:
10 á 1½ timma
Veckodag: Fredag
Start:18 september
Tid: 18:00
Övrigt: Startar även i Köping och Kungsör
Kostnad: 1200kr för ABF:s deltagare (Ord. pris 1400kr)
Yoga räkas som friskvårdsaktivitet vilket gör att du kan använda ditt friskvårdsbidrag om du har sådant från din arbetsgivare.

TEXT IN ENGLISH
You will discover basic and original yoga techniques with Kevin Rodrigues, our instructor from Singapore with over 10 years of teaching experience accrued from Bihar, India. You will learn Hatha Yoga with a focus on sun salutation, a technique to improve muscle flexibility which will build your strength if you plan to practice advanced yoga techniques, later on. Apart from muscle flexibility, the sun salutation techniques improves your form, blood circulation, concentration, strength across muscle groups & can even correct your posture if practiced regularly. For most yoga practitioners, the most evident benefit is stress relief and effective weight loss. By the end of the training schedule, you will attain the relevant skills to practice Hatha Yoga at home.

Content
Warming, Sun salutation, Balance Exercise, Floor Exercise & Relaxation

Previous knowledge
No previous knowledge required.

Material
Bring your own yoga mat.
Wear soft and loose-fitting clothing to perform all postures. Please bring a small towel and water bottle. There is no changing room, so change before joining the class.

NOTE! The class starts when the minimum of students (6) are registered.

Leader: Kevin Rodrigues, yoga instructor from Singapore.
Language: English, since the instructor is English speaking. Feel free to challenge him in Swedish!
Number of classes: 10 á 2 hours
Number of slots: 12

Time: 18:00 Friday
Start: 18 sept
Other: Also starts in Köping and in Kungsör
Cost: SEK 1200 for ABF's participants (Ord. price SEK 1400)
Yoga is counted as a wellness activity which allows you to use your health care allowance if you have one from your employer.

 

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
128296
Startdatum
18 september 2020
Veckodagar
Fredag
Tidpunkt
18:00–19:30
Antal tillfällen
10
Antal lediga platser
9
Plats
ABF Engelbrektsskolan Arboga
Nygatan 41 73230 ARBOGA
Pris
1200 kr
Anmäl dig