Hoppa till huvudinnehåll

Båtpraktikintyg i Köping

Är Du sugen på att ta kustskepparintyg men saknar båtpraktikintyg? Kom till oss och gå en kurs tillsammans med vår sjövane kursledare!

Båtpraktikintyg dager är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg och kustskepparintyg.
Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till båtförarintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö.

Båtpraktikintyg är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg.
För att ta Båtpraktikintyg skadu inneha båtförarintyg

Prövningen omfattar bl.a. praktisk navigering, hantering av materiel ombord, knopslagning samt olika typer av manövrering både fritt till sjöss och i samband med förtöjning/losskastning.
Läsa sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.
Styra efter kompass, mot utpekat styrmärke och i enslinje.
Utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel.
"Man över bord" manöver genom bärgning av fender eller liknande.
Manövrar för att erfara effekten av propellerverkan.
Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part och pålstek.
Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets-och nödutrustning.


Tillhör du något LO-fack, PRO, SKPF eller en funktionshinderorganisation?
Kontrollera med din organisation om du har rätt till eventuella rabatter hos ABF.
Visa ditt medlemsbevis hos ABF för start.

Ring gärna 0221-183 50 för mer information eller maila ABF på info.v-v@abf.se
Välkommen!

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
303473
Startdatum
03 juni 2019
Tidpunkt
18:00–22:00
Antal tillfällen
1
Antal lediga platser
7
Plats
Sjöboda
SJÖBODA 1 73191 KÖPING
Pris
300 kr
Cirkelledare
Rolf Svensson
Anmäl dig