Hoppa till huvudinnehåll

Bli lekmannaövervakare och anstaltsbesökare

På denna kostnadsfria kurs möter vi representanter från polis, juridik, frivård, anstalt och får berättelser från personer med egen erfarenhet från kriminalitet och missbruk.

Den här kursen ges i samarbete med Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare. Om du har frågor eller funderingar om kursen är du välkommen att ringa cirkelledare Birgitta Ljungholm för mer information, tel 070-239 40 79.

Vad gör Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare?

Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare är en del av RFS - Riksförbundets Frivilliga Samhällsarbetare. Vårt samhälle bygger på demokrati och människors lika värde. Mycket förenklat innebär det att alla medborgare har rätt att vara delaktiga i samhället och att alla har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. Hamnar någon i svårigheter till exempel i kriminalitet, drogberoende eller om får nedsatt funktion har denne rätt till stöd och hjälp. Föreningens medlemmar hjälper till som kontaktpersoner och kontaktfamiljer, stödpersoner inom psykiatrin, häktes- och anstaltsbesökare, lekmannaövervakare samt gode män och förvaltare.

UPPLÄGG

Utgångspunkten i alla våra kurser är folkbildningspedagogiken.Den bygger i korthet på en dialog mellan ledare och deltagare. Ledaren är visserligen navet i undervisningen men deltagarnas önskemål, förkunskaper och behov är avgörande för hur den gemensamma kunskapsresan ska se ut. Här ägnar vi oss åt lärande i en liten demokratisk grupp där nyfikenhet och glädje genomsyrar arbetet.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i Svenska språket, skriftligt och muntligt.

LEDARE

Alla våra kursledare har omfattande erfarenhet både inom sitt ämnesområde och som pedagoger. Många är yrkesverksamma inom sitt område och samtliga har gått ABFs grundläggande cirkelledarutbildning.

KURSMATERIAL

Kursmaterial finns i lokalerna, ta med egna idéer. Övergripande material för lagreglerade frivilliguppdrag kan du ladda ner genom att klicka här, om du redan innan kursens start vill börja sätta dig in i uppdragen.

BRA ATT VETA

  • För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 031-774 31 10.
  • Om kursen är fullsatt kan du anmäla dig till en reservplats. Det gör du genom att ringa oss på 031-774 31 10.
  • Planerad kursstart för våren är vecka 6-8, för hösten 37-39.
  • Kallelsen får du ungefä en vecka innan kursstart.
  • En studietimme = 45 min
  • Kursbok och/eller arbetsmaterial ingår inte i kursavgifterna (om inte så anges).
  • Som pensionär, student, arbetssökande eller funktionsnedsatt erbjuds du 1 % rabatt på kursavgiften.
  • Är det något som du särskilt behöver för att ditt deltagande i cirkeln ska bli bra, tveka inte att nämna detta i din anmälan så gör vi vad vi kan för att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas.
  • Läs mer på DETTA BÖR DU VETA.

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
808257
Startdatum
19 februari 2019
Veckodagar
Tisdag
Tidpunkt
17:30–20:45
Antal tillfällen
6
Antal lediga platser
5
Medarrangör
Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare
Plats
Kungsladugårdsgatan 5
Pris
Gratis
Cirkelledare
Birgitta Ljungholm
Anmäl dig