Hoppa till huvudinnehåll

Ett nytt bank- och penningsystem för en hållbar ekonomi, i Skövde.

Hur kan vi minska de ekonomiska klyftorna, få sundare bostadspriser, undvika finanskriser och ställa om till en grön ekonomi?

Visste du att privata banker har rätten att skapa pengar de lånar ut till ränta? Merparten av alla pengar som skapas går till köp av aktier, fastigheter och företag.

Detta leder till en rad problem: skenande priser på bostäder, aktier och företag, lägre andel produktiva investeringar, orättvisa subventioner och garantier till bankerna, växande ojämlikhet, skenande skuldnivåer och finanskriser.

Vad kan vi göra åt problemen orsakade av dagens penningsystem? Hur kan vi minska de ekonomiska klyftorna, få sundare bostadspriser och undvika finanskriser? I debatten finns idag två förslag på bordet: (1) förstatliga produktionen av pengarna, (2) reglera produktionen av pengar hårdare.

• Innehåll
I denna studiecirkel kommer vi först fördjupa oss i vad pengar och banker är och hur penningsystemet egentligen fungerar. Därefter kommer vi fokusera på negativa konsekvenser av dagens system.

Till sist kommer vi fördjupa oss i de två huvudsakliga lösningsförslag som ligger på bordet. Räcker hårdare reglering av finans- och bankbranschen? Eller krävs att vi tar mer fullständig demokratisk kontroll över nyproduktionen av pengar? Vi kommer läsa en rad spännande och centrala artiklar och utdrag ur böcker. Det kommer finnas mycket utrymme för diskussion.

• Syfte
Cirkeln omfattar fem träffar à 2,5 h och syftar till att öka deltagarnas kunskap om hur penning- och banksystemet fungerar. Hur går det till när bankerna skapar pengar? Hur kommer det sig att bankerna fått detta unika privilegium? Vilka blir konsekvenserna för samhällsekonomin? Kan en lösning vara att förstatliga pengarna? Vilka invändningar finns mot förslaget?

Vi träffas varannan vecka.

 
• Material och tips
Cirkeln utgår från rapporten Förstatliga pengarna (Katalys, 2019) men kommer kompletteras med läsning ur Ann Pettifors bok Produktionen av pengar (2019) samt andra artiklar.
 

Kjell Ambertson, frågor går bra att maila till kjell.ambertson@gmail.com

 

Tänk på våra allergiker – parfymfritt i lokalen!

 

CIRKELSTART

Cirklarna börjar så snart de är fulltecknade om inget annat anges.

 

AVGIFTEN

Cirkeln är kostnadsfri.

 

RABATT

De flesta LO-anslutna fackföreningar ger bidrag till många av ABF:s cirklar.

Ta kontakt med din fackexpedition och fråga om du kan få bidrag till just din cirkel.

 

ÅTERBUD

Återtar Du din anmälan senare än tre dagar före cirkelstart debiterar vi halva avgiften.

Återtar du din anmälan efter cirkelstart får du betala hela avgiften.

 

STUDIETID

En studietimma = 45 minuter

 

 

Detta är en: Kurs/Studiecirkel
Arrangemangsnr
227134
Startdatum
01 oktober 2020
Veckodagar
Torsdag
Tidpunkt
18:00–20:30
Antal tillfällen
5
Antal lediga platser
5
Plats
ABFs Lokaler i Skövde
Gesällgatan 1 54150 SKÖVDE
Pris
400 kr
Anmäl dig