Hoppa till huvudinnehåll

Därför går vi i cirkel

Publicerad

Studiecirkel är ett välkänt begrepp för många i Sverige, och många har personliga erfarenheter av att delta. Vad betyder studiecirkel för dem som deltar? Det undersökte författarna till rapporten Cirkelns betydelser som gavs ut av Folkbildningsrådet förra året. I den beskriver de tre huvudsakliga bildningsdimensioner:

  • Den individualistiska – betydelser för den individuella deltagaren och hens bildningsresa, antingen för att öka allmänbildningen eller kunskaper inom ett specialområde
  • Den sociala – betydelser som relaterar till samhörighet, vänskaper, sociala nätverk och gemenskap
  • Kompetensdimensionen – betydelser för deltagarnas kunskaper och möjligheter i arbetslov och föreningsliv, till exempel för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden, utvecklas i sin yrkesroll eller lära sig mer om fackligt arbete

De olika dimensionerna hänger ihop med varandra – den sociala samvaron kan till exempel påverka hur väl deltagarna upplever att de når sina individuella ambitioner och hur de tycker att deras kompetens utvecklas. Undersökningen visade också att cirkeldeltagare är mer samhällsaktiva än genomsnittsmedborgaren.

Läs mer om Cirkelns betydelser