Hoppa till huvudinnehåll

ABF 109 år

Publicerad

Denna vecka gratulerar vi en pigg 109-åring som trots ett par år på nacken hållit sig ständigt aktuell som både idé och praktisk verksamhet. Men hur det gick till när ABF bildades 1912?

På Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika hölls det första årsmötet 1912 där läraren Rickard Sandler höll tal och lade fram tydliga riktlinjer för grundande av ett studieförbund som med tiden skulle bli känt som ABF.

Redan samma år startade ABF:s första egna studiecirkel i Fagersta, med folkskolläraren och senare riksdagsmannen David Norman som ledare. Resten är, som det heter, historia. Eller borde ha varit. Men ABF blev ingen omedelbar succé. Tvärtom –  de första åren skulle bli skakiga och färden gick stundtals ganska långsamt framåt.

Läs gärna mer om ABF - så började det.

Idag är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra.

Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. I Sverige sker folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor.

Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men arbetet för demokrati och jämlikhet kan aldrig stanna upp.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.