Välkommen till ABFs förbundsexpedition

Förbundsexpeditionen fungerar som ett stöd för hela ABF-organisationen. Både administrativt stöd som ekonomi och IT men även genom att stödja och samordna verksamheten i hela landet.

Kontakta oss

Nyheter från ABF

Alla nyheter