Förbundsstyrelse 2018-2020

Ordinarie ledamöter

Ersättare

  • Gordana Krklinska

  • Makedoniska Riksförbundet, ersättare för Inger Ros
  • Malin Malm

  • S-studenter, ersättare för Christina Tallberg
  • Kaare Andersson

  • Verdandi, ersättare för Björn Johansson