Hoppa till huvudinnehåll

Vilka är våra Medlemsorganisationer

Blåklockan - http://blaklockan.com/
Västra Gästriklands Frivilliga Samhällsarbetare - http://www.rfs.se/om_rfs/lokalforeningar/gavleborg/
Sandvikens FN-förening - https://fn.se/sandviken/
LO Distriktet i Dalarna och Gävleborg - http://dalarnagavleborg.lo.se/dalarnagavleborg/startsida_dalarna_och_gavleborg
LO-facken i Gävle
LO-facken i Sandviken
LO-facken i Ockelbo
Byggnads GävleDala - https://www.byggnads.se/regioner/gavledala/
Sv Elektrikerförbundet Gävle Dala Verksamhetskrets 21 - https://www.sef.se/regioner/region-mitt/verksamhetskrets-21/
Fastighetsanställdas Förbund - https://www.fastighets.se/om-oss/kontakt/regioner/region-nord1/
Handels avd 26 - https://handels.se/kontakt/avdelningar/avdelning-26-gavle/
Hotell och Restaurang Avd. 27 Mitt - http://www.hrf.net/nyheter/author/mitt/
Kommunal Mitt - https://www.kommunal.se/avdelning/mitt
Kommunal Mitt Region Gävleborg - https://www.kommunal.se/sektion/region-gavleborg
Kommunal Mitt sektion Gävle - https://www.kommunal.se/sektion/gavle
Kommunal Mitt sektion Ockelbo - https://www.kommunal.se/sektion/ockelbo
Kommunal Mitt sektion Sandviken - https://www.kommunal.se/sektion/sandviken
Livsmedelsarbetarförbundet - https://www.livs.se/
IF Metall Gävleborg - https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-avdelningar/gavleborg/
Sv Målareförbundet avd 9 Gävle-Dala - https://www.malareforbundet.se/avdelningar/avdelning-9/
Sv Pappersindustriarb.förb.avd 3 - http://www.pappers.se/om-oss/distrikt/gavle-dala
GS Avd 13 Gävleborg - https://www.gsfacket.se/sv/avdelningar/avdelning-13-gavleborg/
Seko Gävle/Dala
Sv Transportarbetareförb. avd 11 - https://www.transport.se/avdelningar/nordupplandgastrikland/
SAP - Socialdemokraterna Gävleborg - https://www.socialdemokraterna.se/distrikt/gavleborg/
SAP - Gävle Arbetarekommun - http://gavle.socialdemokraterna.se/
SAP - Sandvikens Arbetarekommun - http://sapsandviken.se/
SAP - Seniorerna Sandviken
SAP - Kultur(s)ossen
SAP - Ockelbo Arbetarekommun - http://ockelbo.socialdemokraterna.se/
SAP - Kommunal S-Fackklubb - Gävle
SAP - IF Metalls S-fackklubb
SAP - Kommunal S-Fackklubb, Sandviken
SAP - S - kvinnor i Gävle
SAP - S - kvinnor Sandviken
SAP - Tro & solidaritet - http://trosolidaritet.se/kontakta-oss/
SSU Gävleborg - https://www.ssu.se/distrikt/gavleborg/
SSU - Gävle - https://www.ssu.se/klubb/ssu-gavle/
SSU Sandviken - https://www.facebook.com/SSUSandviken/
Vänsterpartiet Ockelbo - http://ockelbo.vansterpartiet.se/
Vänsterpartiet Sandviken - http://sandviken.vansterpartiet.se/
Vänsterpartiet Gävle - http://gavle.vansterpartiet.se/
Vänsterpartiet Gävleborg - http://gavleborg.vansterpartiet.se/
Ung Vänster - http://gavleborg.ungvanster.se/klubbar/
SAP - Tro o Solidaritet-Gävle - http://trosolidaritet.se/kontakta-oss/
HSB Sandviken - https://www.hsb.se/sodra-norrland/
HSB Gävle - https://www.hsb.se/sodra-norrland/
Astma & Allergiföreningen i Sandviken - https://astmaoallergiforbundet.se/forbundet/hitta-din-lokalforening/
DHR Gävleavdelningen - https://dhr.se/gavle/
Hjärt- och Lungsjukas lokalförening Sandviken - https://www.hjart-lung.se/riksforbundet/gavleborg/lokalforeningar/sandviken/
HRF Sandviken - https://hrf.se/gavleborg/
HRF Ockelbo - https://hrf.se/gavleborg/
NHR Gävleborg - http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/gavleborg/gavleborg/
NHR - Neuroförbundet Gästrikland - http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/gavleborg/gastrikland/
Reumatikerföreningen Gävle - https://gavle.reumatikerforbundet.org/
Reumatikerföreningen i Sandviken - https://sandviken.reumatikerforbundet.org/om-oss-1-68/
Njurföreningen Gävle-Dala - http://njgd.njurforbundet.se/
RSMH Gävleborg - https://rsmh.se
RSMH Gävle - https://sites.google.com/site/rsmhgavle/
RSMH Sandviken - https://www.facebook.com/rsmhisandviken/
Diabetesföreningen i Gävle - https://www.diabetes.se/om-oss/foreningar/gavleborg-lans-df/diabetesforeningen-i-gavle/
Diabetesföreningen i Sandviken - https://www.diabetes.se/om-oss/foreningar/gavleborg-lans-df/sandvikens-diabetesforening/
Epilepsiföreningen  i Gävleborgs län - http://epilepsi.se/Epilepsifoereningen-i-Gaevleborgs-laen.html
Psoriasisförbundet lokalavdelning Gävleborg Gästrikland
SRF - Synskadades förening i Gävle - http://www.srf.nu/om-oss/organisation/distrikt-och-lokalforeningar/srf-gavleborg/srf-gavle/
SRF - Västra Gästrikland (Sandviken) - http://www.srf.nu/om-oss/distrikt-och-lokalforeningar/gavleborg/om-oss/lokalforeningar/srf-vastra-gastrikland/
HSO Gävleborg - http://www.hsogavleborg.se/
HSO Gävle - http://www.hso-gavle.se/
HSO Sandviken - http://www.hsogavleborg.se/om-hso/styrelsen-24051835
Cancerföreningen Gävleborg - http://www.cancerforeningen.se/
Mag och tarmförening i Gävleborg - http://magotarm.se/gavleborgs-lansforening/
Hjärt- och Lungsjukas förening Gävle -  
PRO 1:an - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/PRO-Ettan/
PRO Söder - http://www.pro.se/gavlesoder/
PRO Bomhus - http://www.pro.se/bomhus/
PRO Forsbacka - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/Forsbacka/
PRO Hamrånge - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/Hamrange/
PRO Hedesunda - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/HEDESUNDA/
PRO Hille - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/PRO-Hille/
PRO Norrsundet - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/NORRSUNDET/
PRO Strömsbro-Stigslund - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/Stromsbro-Stigslund/
PRO Sätra - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/Satra/
PRO Valbo - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/Foreningar/PRO-Valbo/
PRO Sandviken - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/Sandviken/
PRO Årsunda - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/Arsunda/
PRO Järbo - http://pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/Jarbo/
PRO Kungsgården - http://pro.se/kungsgarden/
PRO Storviksbygden - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/Storviksbygden/
PRO Åshammar - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/ashammar/
PRO Österfärnebo - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Sandviken-Samorganisation/Foreningar/Valkommen-till-Osterfarnebo/
PRO Gävleborg - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/
PRO Samorganisation Gävle - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/PRO-Samorganisation-Gavle/
PRO Ockelbo - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/Ockelbo/Foreningar/Ockelbo/
PRO Lingbo - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/Ockelbo/Foreningar/Lingbo/
PRO Jädraås - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/Ockelbo/Foreningar/Jadraas/Aktivitetskalender/
PRO Åmotsbruk - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/Ockelbo/Foreningar/Amot/?id=836&epslanguage=sv
PRO Samorganisation Ockelbo - http://www.pro.se/Distrikt/Gavleborg/Samorganisationer/Ockelbo/
SKPF - Kommunalpensionärerna Gävleborg - http://www.skpf.se/distriktgavleborg/
SKPF - Kommunalpensionärerna Sandviken/avd 41 - http://www.skpf.se/sandviken/
SKPF - Kommunalpensionärerna Gävle, avd 18 - http://www.skpf.se/gavleavd18/
Finska Klubbens Pensionärssektion -  Ahertajat - https://geflensk.wordpress.com/elakelaiset-ahertajat/
Finska Klubben i Gävle - https://geflensk.wordpress.com/
IFFI, Internationella föreningen för invandrarkvinnor,  Gävle - https://iffi-gavle-se.webnode.se/ 
Sandvikens Finska Förening - http://foreningsregister.sandviken.se/visa.aspx?id=FINSKA 

Tullbomsgården - http://www.hso-gavle.se/tullbomsgarden/