Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledarutbildningar hösten 2021

Publicerad

Som ett första steg i cirkelledarutbildning inom ABF, erbjuder vi aktiva, nyblivna och kommande cirkelledare denna heldagsutbildning:

Cirkelledarutbildning Grund
- en introduktion till fortsatta ledarutbildningar inom ABF

Cirkelledaren är basen inom folkbildningen och ABF. Du är den som för arbetet i studiecirkeln framåt, förbereder träffarna och ser till att arbetsklimatet blir så bra som möjligt, oavsett vilket ämne det handlar om. Du är en guide, en ledare och en inspiratör, vars ansvar är att känna till
cirkelmetodikens grunder och hur man skapar engagemang i gruppen.

Nu bjuder ABF Gävleborg in till grundläggande ledarutbildning för dig som är cirkelledare. Utbildningen genomförs på olika platser i vårt län och du har möjlighet att anmäla dig till det tillfälle som passar dig bäst. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom ämnen som:
Vad är folkbildning (i jämförelse med utbildning)?
Lär känna ditt ABF
Arrangemangsformer och hur jag fyller i listan
Regelverk och ramar
Min roll som ledare.
Exempel på lärande metoder inom cirkelpedagogiken.

Utbildningarna genomförs digitalt via Teams om inte annat anges.

Onsdag (1 september) Gästrikebygden kan komma att ändras 
Söndag 19 september 
Onsdag 22 september 
Söndag 10 oktober Gästrikebygden fysisk
Söndag 21 november Hälsingekusten fysisk
Söndag 21 november 
Onsdag 24 november 

Hälsingekusten kör en i cirkelform kl 18.30-21.00 den 6/10, 13/10 samt 20/10
Hofors kör en i cirkelform kl 13.00-16.00, 27/10, 3/11 samt 10/11

Cirkelledarutbildning Fortsättning
ett steg vidare inom ABFs ledarutbildning

Efter din grundutbildning är det dags att gå vidare till fortsättningskursen som detta år genomförs som internat på Brunnsviks folkhögskola, tillsammans med Dalarna,
den 26-28 oktober 2021.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom ämnen som:
Förberedelser och cirkelns genomförande
Grupprocesser i allmänhet och inom folkbildningen i synnerhet
Pedagogiska modeller, lärstilar och olika sätt att ta till sig kunskap
Ledarrollen och roller inom gruppen
Hur hanterar jag oliktänkande och konflikter
Hur vässar jag min roll som ledare?

Du får dessutom tillfälle att träffa andra cirkelledare och utbyta erfarenheter.

Efter utbildningen har du fått ny kraft och inspiration att fortsätta
studiecirkelarbetet, vare sig du är ny eller har viss erfarenhet av att arbeta i studiecirkel.

Material:
Vi använder den pärm med material som tagits fram av ABF för cirkelledarutbildning där rubrikerna är: Om ABF, Att lära i studiecirkel, Gruppdynamik, Rollen som cirkelledare, Vad är lärande och Verktygslåda.

På internatet ingår kost och logi, ABF står för alla kurskostnader.

Du anmäler dig till anmalan.gavleborg@abf.se i god tid före respektive kursdatum så skickar vi ut en bekräftelse ca två veckor innan kursstart.
Anmälan går även bra att skicka till ABF Gävleborg, Joe Hill platsen 3, 802 50 Gävle