Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsutveckling

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang, och där har vi i Sverige en lång tradition. Många folkrörelser behöver inspiration. Nya rörelser uppstår och behöver få stöd i uppbyggnaden. Därför vill ABF bidra till att stärka våra medlems- och samverkansorganisationer.

Vi erbjuder föreningsutbildningar av olika slag samt fler funktionsutbildningar. Förutom dessa är vi givetvis öppna för resonemang kring andra typer av utbildningar som det finns behov av i föreningarna. Berätta gärna för oss om era önskemål! Vi kommer också gärna till er på ett medlems- eller styrelsemöte för att informera och lyssna till vad ni har för behov.

Kostnader
Utbildningarna är subventionerade av ABF för att ge förutsättningar för så många som möjligt att delta. Subventionen gäller endast medlemsorganisationer i ABF Gotland. Vid heldagsutbildningar ingår fika och en enklare lunch i priset.

Blir utbildningen av?
Det händer att planerade utbildningar måste ställas in, oftast beror det på alltför få anmälda deltagare. Av såväl pedagogiska som ekonomiska skäl kan vi inte genomföra en utbildning med färre än åtta deltagare.

Anmälan
Anmäl dig till utbildningarna via arrangemanget här på hemsidan. Det går också bra att mejla eller ringa.

Årliga funktionsutbildningar

Nedanstående utbildningar för olika funktioner i en föreningsstyrelse erbjuder vi varje år för våra medlems- och samverkansorganisationer. För aktuella datum och priser, håll utkik under "Våra arrangemang" på förstasidan här på hemsidan. Så fort vi har datum och detaljer klara så publiceras det där.

 • Utbildning för studieorganisatör/studieansvarig
 • Ordförandeutbildning
 • Utbildning för föreningssekreterare
 • Kassörsutbildning
 • Revisorsutbildning
 • Valberedningsutbildning
 • Mötesteknik

Specialutbildningar för hela styrelsen

Dessa utbildningar genomförs i den egna föreningsstyrelsen. Önskar ni en egen, skräddarsydd styrelseutbildning, kontakta oss!

 

Smörj styrelsens maskineri

Utbildningen går igenom ett vanligt arbetsår för en föreningsstyrelse. Att få styrelsen att fungera som ett lag och hjälpas åt går som en röd tråd genom materialet och utbildningen. En fördjupning av föreningsdemokratin och att engagera medlemmarna är också viktiga områden. Många verktyg finns i materialet som underlättar styrelsens arbete. 

Följande ingår i utbildningen:

 • Styrelsearbete i en föränderlig tid
 • Första sammanträdet
 • Styrelsens olika roller och ansvar
 • Kunskapsöverföring och överlämning
 • Styrelse, nätverk, cirkel eller arbetsgrupp
 • Den demokratiska styrelsen
 • Demokratiskt ledarskap
 • Våra möten
 • Verksamhetens mål och visioner
 • Planeringsmötet eller konferensen
 • Verksamhetshjulet - en modell för gemensam planering
 • Behov, resurser och kompetens
 • Styrelsen, föreningen och resten av världen
 • Den meningsfullt arbetande styrelsen
 • Efter ett tag - utvärdering och konflikthantering
 • Internet och ny teknik
 • Inför årsmötet

 

Processutbildning för styrelsen - fördjupning med kvalitet och långsiktighet

I ABFs processutbildning finns verktyg och metoder som hjälper styrelsen att gå från idé till vision och strategi - utan att tappa den röda tråden. Vi har utbildade processledare som på ett strukturerat sätt kan hjälpa er styrelse att gå igenom föreningen och verksamheten för att hitta kärnan och vägen mot framtiden.

Det finns många frågor en styrelse bör ställa sig, och som bearbetas i utbildningen:

 • Varför fiinns vi och för vilka finns vi till?
 • Vad är vår grundläggande idé, vårt syfte?
 • Vart är vi på väg?
 • Vilka är våra uppdragsgivare, vad är vårt uppdrag?
 • Vilka uppgifter har vi?
 • Vilka visioner vägleder oss?
 • Vilka behov ska vi tillgodose genom vår existens?
 • Vilka mål har vi i dag?
 • Hur följer vi upp?
 • Vilka roller har vi i styrelsen, och vilken kompetens finns?

Utbildningen börjar med en analys där vi "tar tempen" på föreningen och undersöker behovet. Sedan kan styrelsen arbeta på egen hand i cirkelform med materialet, eller också - vilket vi verkligen kan rekommendera! - arbetar ni tillsammans med en av våra processhandledare under 6-12 månader, beroende på det mål styrelsen har.