Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och matchning

Vårt fokus är att arbeta tillsammans med dig som individ, utifrån dina behov och förutsättningar med målet att komma ut i arbetslivet. Tillsammans kommer vi jobba vidare med din unika kompetens för att på bästa sätt coacha dig på vägen mot ett nytt jobb eller studier.

Hos oss får du hjälp och stöttning med:

Personligt brev och CV Arbetsgivarkontakter Intervjuträning Hitta jobben via sociala medier Motivation och inre drivkrafter Workshops, föreläsning och studiebesök

Vi tillhandahåller handledare med utbildning inom statsvetenskap, beteendevetenskap och sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning. Våra handledare har mångårig erfarenhet av individuell coaching och fördjupad kunskap om den lokala arbetsmarknaden och deltar regelbundet i kompetenshöjande insatser. Vi har också utbildad studie- och yrkesvägledare kopplat till verksamheten

Är du intresserad av stöttning i ditt jobbsökande kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av ditt behov av tjänsten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om stöd och matchning via ABF:

Anna Lindblom: 0725-39 78 11

Maria Lindfors: 0706-44 30 90

Adelina Sejdijaj Mehmeti: 0340-64 64 57

Elin Antonsson (Studie- och yrkesvägledare) tel: 070-601 63 56