Hoppa till huvudinnehåll

Angående Coronaviruset

ABF följer noga utvecklingen kring den pågående corona-pandemin. I nuläget är våra lokalkontor öppna, men bemanningen och öppethållandet kan variera från dag till dag. Om personal inte är på plats nås vi via telefon eller e-post. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer vill vi starkt poängtera följande:

Stanna hemma när du är sjuk!
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, feber eller andra förkylningssymptom ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra! Avboka dina cirkelträffar, besök och möten tills du tillfrisknat och håll kontakt med folk över telefon eller internet istället. Detta är det mest effektiva sättet att bromsa spridningen. 

Tvätta händerna!
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten.

Hjälp de äldre!
Äldre människor löper större risk att bli svårt sjuka. I största möjliga mån ska dessa riskgrupper undvika sociala kontakter. En period av isole­ring kan upplevas som mycket svår, även om den är tillfällig. Därför är det bra om vi alla kan hjälpa våra äldre där det går. Ta gärna reda på om äldre i din omgivning behöver hjälp med handling eller dylikt, eller slå en signal och kolla läget. Om du själv tillhör en riskgrupp ska du vara särskilt noga med att undvika sammanhang där smitta kan finnas. Undvik sociala kontakter som inte är helt nödvändiga, och var inte rädd att be om hjälp med ärenden som behöver uträttas utanför hemmet. 

Vi måste alla ta vårt ansvar och visa solidaritet. Tillsammans har vi möjlighet att göra den här situationen hållbar för vården och samhället. Ta hand om varandra! Håll dig uppdaterad på krisinformation.se

ABF ställer om till folkbildning på distans

ABF i Uppsala län väljer att tillfälligt ändra fokus och uppmuntrar alla aktiva cirkelledare att ställa om sina “vanliga” cirklar till distanscirklar. Flera av ABFs medlemsorganisationer har redan ställt om till distanscirklar för att upprätthålla det demokratiska lärandet och genomför löpande kulturevenemang, föreläsningar och seminarier i digital form.  

”Många av våra deltagare inom folkbildningen vill fortsätta sina studiecirklar och har efterfrågat sätt att göra det på trots att man inte längre kan träffas hos oss eller i sina föreningslokaler som tidigare. Jag tror inte studieträffar och kulturaktiviteter via dator och telefon helt och fullt kan ersätta det personliga, fysiska mötet men det kan vara en krycka under krissituationer som denna. Folkbildningen har alltid haft en stark ställning i många människors liv och bidragit till meningsfullhet och livskvalitet, nu är inget undantag. ABF behöver stå stadigt och fortsatt vara en trygg och trovärdig samhällsaktör, Coronaviruset till trots. Att stötta våra deltagare och medlemsorganisationer i att kunna fortsätta att vara aktiva inom folkbildningen är att visa omsorg om dem som individer och organisationer men också om samhället som helhet”, säger Louise Michaelsson, ombudsman och chef för ABF i Uppsala län.

ABF har samlat människor under folkbildningens paraply i mer än hundra år. Vi välkomnar alla som delar vår värdegrund, även de som inte tidigare är bekanta med studiecirkeln, in i den digitala folkbildningsvärmen. Vi kommer att jobba hårt för att skapa möten mellan människor, trots att vår fysiska rörelsefrihet har begränsats.

För mer information om hur du kan genomföra en cirkel på distans, besök denna sida

Vill du veta mer? Kontakta kommunikationsansvarig Påhl Sundström (telefon: 070-267 82 90, e-post: pahl.sundstrom@abf.se)