Heby

Inhyst i Folket Hus lokaler i centrala Heby har ABF sitt kontor, som vi delar med Socialdemokraterna. Här finner du ett mindre mötesrum, med plats för ca åtta personer, samt kök och toalett. I direkt anslutning till kontoret har vi – via vår medlemsorganisation Folkets Hus – tillgång till flera större mötesrum, en fullt utrustad scen och en modern biograf.

Heby

Besöksadress:
Centralgatan 1
744 32 Heby

Telefon:
018-60 03 83

E-post:
info.uppsala@abf.se

Personal