Hoppa till huvudinnehåll

Obegränsad skärmtid – allas rätt till tekniken!

600 000 svenskar lever idag i ett digitalt utanförskap. Med projektet Obegränsad skärmtid uppmärksammar ABF i Uppsala län den digitala klyftan och skapar förutsättningar för fler människor att delta i det alltmer digitaliserade samhället. Genom föreläsningar, utbildningar, studiecirklar och tillgängliga digitala folkbildningsarrangemang bygger vi en framtid där skärmtiden ska vara obegränsad för alla!

För många av oss är den digitala tekniken en del av vardagen. Internet, smarta telefoner och sociala medier är bara några av de företeelser som på kort tid förändrat vårt sätt att kommunicera och leva. Men faktum är att sex procent av Sveriges befolkning aldrig eller sällan använder internet och därmed lever i ett digitalt utanförskap som blivit allt mer tydligt. 

Utanförskapet begränsar inte bara människors möjligheter att hålla kontakten med nära och kära via sociala medier – i takt med att allt fler samhällsfunktioner och verksamheter flyttar ut på nätet blir det svårare för den oerfarna internetanvändaren att exempelvis uträtta bankärenden, sköta vårdkontakter, parkera bilen eller signera den digitala cirkellistan. 

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla ha rätt att kunna komma åt information och uttrycka sig på nätet. Det är en fråga om yttrandefrihet och informationstillgång, vilket innebär att det digitala utanförskapet är ett hot mot den deltagande demokratin. I höst satsar ABF i Uppsala län på att öka den digitala delaktigheten – häng med på vår digitala djupdykning!

Har du frågor eller vill veta mer om projektet? Hör av dig till oss:
Teresa Haake, E-post: teresa.haake@abf.se, Telefon: 010-199 04 52
Rakel Gunnemark, E-post: rakel.gunnemark@abf.se, Telefon: 010-199 04 44