Hoppa till huvudinnehåll

Studiematerial kring prepping och kriser

Publicerad

ABF har arbetat med krisberedskap och prepping under lång tid. När vi är mitt inne i en kris är det extra viktigt att vi inhämtar inspiration och kunskap kring hur vi hanterar krisen på ett bra sätt – tillsammans.

Vår syn på krisberedskap är att människor behöver:

 • lära känna sina grannar
 • lära känna sina egna beteenden i trängda situationer
 • få kunskap om vilka resurser som finns i närheten

På så sätt får vi starka och motståndskraftiga lokalsamhällen där människor hjälps åt vid kriser och katastrofer.

Studiehandledningar om beredskap

Idag finns det tre studiehandledningar för att komma igång med studiecirklar i prepping och beredskap. Två har funnits sen tidigare och en har tagits fram i respons till coronakrisen.

 • Studiehandledningen om beredskap under coronakrisen är baserad på fyra träffar och heter Så hanterar vi coronapandemin. Tillsammans!
 • Studiehandledningen Podden Beredsam är baserad på de 10 första avsnitten av podden Beredsam med ABFs preppingexpert Herma Geijer.
 • Beredskap i kris heter studiehandledningen som utgår från debattboken med samma namn, om Sveriges försörjnings- och krisberedskap.

Läs mer om studiehandledningarnas innehåll nedan.

Så hanterar vi coronapandemin. Tillsammans!

Den här studiecirkeln handlar om hur vi kan skapa trygghet och agera under coronakrisen. Den ger tips på saker att göra för att förbättra din situation, samtidigt som den ger verktyg för att hjälpa grannar och andra i närområdet med att hantera situationen.  

Studiehandledningen består av fyra träffar med följande teman:

 • Träff 1: Det fysiska. Hur ser er hemberedskap ut? Hur ser era dagar ut?
 • Träff 2: Inventering i närområdet. Hur bor ni och hur ser den gemensamma beredskapen ut i era områden?
 • Träff 3: Det psykologiska. Frågor om nya rutiner, oro och konsekvenserna av isolering.
 • Träff 4: Tiden efter. Hur bygger vi vidare på de erfarenheterna efter att pandemin passerat? 

Antal träffar: Cirkeln är i grunden uppbyggd kring 4 träffar á ca 1–3 studietimmar. 

Cirkelstart: Cirkeln passar bäst för 4–12 personer 

Podden Beredsam

Beredsam är en studiehandledning baserad på en podd om kris, katastrof, beredskap och prepping av och med Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer.  Du kan använda den som studiematerial för att komma igång med din preppa-tillsammans-grupp eller bara lära dig mer om prepping och hemberedskap. Materialet utgår från de olika avsnitten med diskussionsfrågor och förslag på praktiska övningar.

Studiehandledningen är indelad i följande kapitel:

 1. Vad preppar vi för?
 2. I krislådan
 3. Strömavbrott
 4. Alla kan och bör odla
 5. Att sprida evangeliet
 6. Att preppa med barn
 7. Katastrofer och dystopier
 8. Att preppa tillsammans
 9. Om pandemier
 10. Om kroppens behov vid överlevnadssituationer 
 11. Mänskligt beteende vid kriser och katastrofer 

Antal träffar: Cirkeln är i grunden uppbyggd kring 10 träffar á ca 2–3 studietimmar. 
Cirkelstart: Cirkeln passar bäst för 4–12 personer 

Lyssna på podden Beredsam: https://beredsam.libsyn.com/

Beredskap i kris

Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning och ekonomiska kriser till exempel. Studiehandledningen till boken Beredskap i kris tar upp frågor om vad gör vi i händelse av kris. Deltagarna får kunskap om vilken beredskap som finns i Sverige avseende försörjning av mat och vatten.

Studiehandledningen är indelad i fem träffar:

 • Träff 1: Historik kring svenskt totalförsvar och civilt försvar
 • Träff 2: Hotbilder i det moderna samhället
 • Träff 3: Individers, kommuners och statens ansvar för försörjningsberedskap
 • Träff 4: Behöver vi ett nationellt skafferi?
 • Träff 5: Livsmedelsstrategi – värd namnet – med försörjningsansvar

Antal träffar: Cirkeln är i grunden uppbyggd kring 5 träffar á ca 2–3 studietimmar. 

Cirkelstart: Cirkeln passar bäst för 4–12 personer 

Vidare läsning och länkar

Vill du starta en cirkel i prepping?

Prata med din kontaktperson på ABF Malmö, eller starta en cirkel direkt här på webben: www.jh.abf.se/ostersund/studiecirkel