Hoppa till huvudinnehåll

Preppa tillsammans

Publicerad

En god hemberedskap är viktigt, för dig som privatperson, för dig som samhällsmedborgare men prepping är även bra för ABF som organisation. Vi har alla en roll att spela i en samhällsstörning eller kris och ABF har som landets största studieförbund en svåröverträffad möjlighet att bidra till samhällets motståndskraft gentemot kriser och samhällsstörningar.

Varför håller ABF på med prepping?

Vår preppingsatsning bygger på vetskapen om att de som känner sina grannar och har nätverk i lokalsamhället har större chanser att hantera kriser på ett bra sätt.

En god hemberedskap är viktigt, för dig som privatperson, för dig som samhällsmedborgare men prepping är även bra för ABF som organisation. Vi har alla en roll att spela i en samhällsstörning eller kris och ABF har som landets största studieförbund en svåröverträffad möjlighet att bidra till samhällets motståndskraft gentemot kriser och samhällsstörningar.

Genom att förmedla kunskap och förmågeträning bidrar vi till våra medmänniskors egenmakt att hantera kriser. Genom att arbeta med prepping bidrar ABF till en krisförebyggande lokal gemenskap som hela samhället tjänar på.

Vår preppingsatsning bygger på vetskapen om att de som känner sina grannar och har nätverk i lokalsamhället har större chanser att hantera kriser på ett bra sätt. En god hemberedskap är viktigt, för dig som privatperson, för dig som samhällsmedborgare men prepping är även bra för ABF som organisation. Vi har alla en roll att spela i en samhällsstörning eller kris och ABF har som landets största studieförbund en svåröverträffad möjlighet att bidra till samhällets motståndskraft gentemot kriser och samhällsstörningar. Genom att förmedla kunskap och förmågeträning bidrar vi till våra medmänniskors egenmakt att hantera kriser. Genom att arbeta med prepping bidrar ABF till en krisförebyggande lokal gemenskap som hela samhället tjänar på.

En god hemberedskap tar udden av krisen. Det som kunnat bli en katastrof kan i stället bli en lite obekväm störning. En god hemberedskap bidrar till minskad sårbarhet på det personliga planet men även till ett mindre sårbart samhälle genom att stärka människors egenmakt och ge deltagarna verktyg för att inte bara klara sig själv, utan också kunna vara ett stöd till andra medmänniskor som är i behov av hjälp.