Revisorer och valberedning

 • Göte Murén

 • Revisor
 • Roger Öhman

 • Revisor
 • David Adervall

 • Revisorsuppleant
 • Kent Wassdahl

 • Valberedning sammankallande
 • Stefan Fax

 • Valberedning
 • Alvi Berglund

 • Valberedning
 • Filip Svantesson

 • Valberedning
 • Leif Forsgård

 • Valberedning