Revisorer och valberedning

 • Göte Murén

 • Revisor
 • Roger Öhman

 • Revisor
 • David Adervall

 • Revisorsuppleant
 • Stefan Fax

 • Valberedning Sammankallande
 • Alvi Berglund

 • Övrig information Valberedning
 • Kent Wassdahl

 • Övrig information Valberedning