Hoppa till huvudinnehåll

Information till dig som hyr eller lånar våra lokaler.

Lokaler lånas ut utan kostnad då rapportering av folkbildande verksamhet sker

Folkbildande verksamhet innebär: studiecirklar, annan folkbildning (kurser) och kulturprogram.
Rapporteringen av er folkbildningsaktivitet måste vara ABF Jämtland Härjedalen tillhanda senast två veckor efter lånet av rummet/rummen för att undvika faktura för hyra. Uppge redan vid bokningen av lokal vilken folkbildande aktivitet ni ska ha så blir allt mycket smidigare.

Kostnader vid icke folkbildande verksamhet

Medlemsorganisationer, samverkansparter och fria grupper hos oss har en lägre hyra vid verksamhet som inte räknas som folkbildning. Mer information gällande priser hittar ni på vår hemsida: https://www.abf.se/globalassets/distrikt--avdelningar/abf-jamtland/abf-jh/dokument/prislista-abflokaler-2020.pdf
Vi måste ta in hyra vid den här typen av verksamhet eftersom det är inrapporterad verksamhet som gör att ABF Jämtland Härjedalen kan tillhandahålla lokaler och personal.

Mat

Vi har möjlighet att beställa catering via Lime vid kurser och liknande som hålls i huset under helgfria vardagar. Beställningen, inklusive avvikelser som allergier och kostpreferenser, måste vara ABF tillhanda senast två veckor före. Beställning sker här:
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-jamtland/abf-jh/resurser1/boka-lokal/matbestallning/

Lokalbokning

Bokning av lokaler sker med fördel i god tid före verksamhet ska ske och då via denna sida:
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-jamtland/abf-jh/resurser1/boka-lokal/

Viktigt att tänka på när man lånar eller hyr lokaler:

 • Vi hyr inte ut lokaler till fester och det är förbjudet att förtära alkohol i lokalerna oavsett tid.
  Många människor har alkoholproblem och vi måste alla visa hänsyn.
 • Vi har inte anställd personal för att tillhandahålla städning efter verksamhet, vi har enbart vanlig lokalvård.
  Om man har lånat eller hyrt lokaler för verksamhet måste dessa ställas i ordning, dels för att visa omtanke om de som kommer efter och för att visa hänsyn till personalens arbetsbörda.
  Om ingen städning av lokalerna sker så kommer detta att debiteras. Likaså debiteras adaptrar och annan teknisk utrustning som försvinner.
 • Vi kan se vilka organisationer som rör sig i huset via vårt system med tag och kod. Har verksamhet skett i huset utan ABF Jämtland Härjedalens vetskap och vi får vetskap om detta så kommer detta att debiteras.
 • Det är den lokalen man lånar/hyr som man ska vistas i under överenskommen tid. Behöver man fler lokaler får man boka även dessa.
 • Om nyckel till lokal har lånats så ska denna lämnas tillbaka så fort som möjligt efter avslutad folkbildande insats.
 • Huset är larmat under kvällar och helger. Larmet är aktiverat om displayen lyser rött (om man tittar in genom entrédörren sitter larmet på vänstra väggen).

Vid avlarmning med tag och kod säger kvinnlig röst ”Välkommen in”. Då rösten hörs så kan man gå in i huset.
Lånenyckel, tag/blip och/eller avlarmningskod hämtas i god tid före verksamhetens start och under ordinarie arbetstid.Om man inte har med sig sin tag utan måste höra av sig till personal för avlarmning och ingång i huset så kommer ABF Jämtland Härjedalen att fakturera en kostnad på 350 kr.

På ABF Jämtland Härjedalen är arbetet väldigt intensivt. Personalen behöver möjligheten att släppa arbetet vid ledig tid för att säkra en sund arbetsmiljön och möjlighet till återhämtning.

Parkering och parkeringsförbud

Parkering upp till tre timmar sker på Storsjötorg. Vid verksamhet i våra lokaler kan vi förbereda parkeringstillstånd för heldag, kontakta oss före verksamhet och hämta ut under arbetstid om verksamhet ska ske på kvällar eller helger.
Parkeringar på personalens parkeringar på Midgårdsgatan genererar böter som inte går att bestrida då dessa parkeringar är kopplade mot personalens registreringsnummer.
Det är parkeringsförbud vid vår ingång då denna yta behövs för de som anländer med färdtjänst. Likaså får man inte stå på handikapparkeringen om man inte har ett giltigt parkeringstillstånd.
Vi måste alla tänka mer på varandra för att skapa ett bättre samhälle!

Övrig information (upplysningsskyldighet, utrymningsvägar, larm med mera)

 • Varje folkbildningsledare är skyldig att upplysa om var nödutgångar, utrymningsvägar samt var hjärtstartare finns.
  Utrymningstavlor finns på övre och nedre plan i trapphuset vid entrén. Hjärtstartare finns på nedre plan bredvid toaletterna mitt emot ateljén. Talade instruktioner fås vid användning av hjärtstartare. Otillåten användning av denna debiteras med 5 000 kr.
 • Varje ledare måste också tydligt upplysa deltagarna om att det som sker är folkbildning i samarbete med ABF Jämtland Härjedalen.
 • Borttappad nyckel (Torvalla, Brunflovägen och Körfältet) debiteras med den summa vi måste ersätta fastighetsägaren med. Borttappad tag/blip debiteras med 750 kr.
 • Vid utlöst larm pga. glömd, öppnad dörr uppe vid caféet på plan två, uppställd ytterdörr på entréplan eller öppna fönster så debiteras utryckningen den som har lånat eller hyrt lokalen.
 • Då flera organisationer kan röra sig i lokalerna vid samma tider så ska man undvika att störa andra verksamheter.
 • Vänligen visa allmän aktsamhet med teknik, inventarier, material, möbler och annat i lokalerna.


Det är skattemedel som bekostar lokaler, möbler, teknik och annat vi kan erbjuda de som samarbetar med oss. Vi vill arbeta hållbart ur ett hållbart perspektiv både klimatmässigt och ekonomiskt. Likaså vill vi att arbetsmiljön ska vara god. Vi ber er därför att se vikten av att all personals arbetstid respekteras.

Vänligen, personalen vid ABF Jämtland Härjedalen genom ombudsman Eva Malm.