Hoppa till huvudinnehåll

Medlemskapets värde

Varför är man medlemsorganisation hos ABF Jämtland Härjedalen? – Medlemskapets värde

Att samarbeta med ett studieförbund innebär så mycket mer än möjligheten att få viss kostnadsersättning. Här ser du ett flertal exempel på värdet av att samarbeta med ABF Jämtland Härjedalen samt vilka fördelar det finns för medlemsorganisationer.

På ABF Jämtland Härjedalen kan föreningen få hjälp med:

 • Administrativt stöd
  Behövs det hjälp med hur man fyller i närvarorapporter på papper eller digitalt?
  Vill ni veta hur man fyller i en arbetsplan (som behövs vid en studiecirkel) och liknande göromål?
  Hör av er till oss så hjälper vi er!

 • Stöd med goda idéer
  Vår personal har en gedigen kunskap när det gäller folkbildning, dessutom har de alltid en massa bra idéer. Om föreningen känner att ni behöver ett bollplank för era folkbildningsidéer så fungerar ABF Jämtland Härjedalens personal som ett sådant.

 • Tekniskt stöd
  Behöver föreningen stöd för hur man lägger upp verksamhet som ska bedrivas digitalt eller vill lära sig hur man genomför verksamhet digitalt? Vi använder oss av videokonferensverktyget Teams och dessutom utbildar vi även i hur man gör rent praktiskt. Vänligen observera att det digitala verktyg vi har möjlighet att tillhandahålla support för är just Teams.

 • Marknadsföringsmässigt stöd
  Behöver föreningen lära sig hur man skapar affischer och broschyrer?
  Vill ni ha möjlighet till ökad spridning via ABF Jämtland Härjedalens sociala medier, i vårt nyhetsbrev eller i olika utskick?
  Vill ni ha möjlighet att marknadsföra föreningen tillsammans med ABF på olika mässor och liknande?
  Vill ni ha tips om lokala företag som har bra marknadsföringsprodukter eller vilka lokala tryckerier som fungerar bäst? Kanske behöver ni ha en roll-up? Dessa kan vi trycka hos oss på ABF Jämtland Härjedalen. Även sådana saker hjälper vi hjärna till med!

 • Arrangörsstöd
  Ska din förening ha ett större eller mindre arrangemang och behöver stöttning i hur man gör för att arrangera detta så hör av dig till oss så hjälper vi er!
 • Stöd med lokaler
  Det går vanligtvis utmärkt att boka in sig i våra fina studielokaler i Östersund.
  Vänligen observera att föreningen har tillgång till ABFs lokaler utan kostnad i de fall då det sker folkbildningsverksamhet då så sker.
  I de fall ingen rapporteringsbar verksamhet sker så faktureras föreningen för kostnaden av lokalen.

 • Stort nätverk
  ABF Jämtland Härjedalen har många, goda kontakter med musiker, sångare, dramapedagoger, teaterimprovisatörer, textilkreatörer, föreläsare, keramiker och andra konstnärer och många andra som gärna arbetar med att inspirera andra.
  Vi kan sätta er i kontakt med någon som kan inspirera just era föreningsmedlemmar!

 • Förenklad administration vid tillfälliga anställningar
  Om er förening till exempel vill ta in en föreläsare, men ni upplever det krångligt med att betala ut lön så går det utmärkt att göra detta via ABF.
  ABF tar då över arbetsgivarfunktionen för den person ni hyr in för ert arrangemang, därefter drar vi kostnaden från er kostnadsersättning eller fakturerar föreningen – enkelt och smidigt för er! 

 • Stöd för tillgänglighet
  Många av oss i Sverige har till exempel nedsatt hörsel och/eller nedsatt syn. Andra behöver storleken på gruppen anpassas för så att dessa deltagare kan tillgodogöra sig verksamheten på ett sätt som fungerar även för dem.
  En del personer behöver med andra ord anpassningar för att de ska kunna tillgodogöra sig folkbildningen på ett bra sätt och det är viktigt ur många perspektiv – inte minst det demokratiska!
  På ABF har vi bland annat hörslingor, möjlighet att skriva ut material i större format och liknande. Berätta vad just ni har för behov, så hjälper vi er med det!

 • ABF folkbildar om folkbildning
  Vill ni veta mer om folkbildningen och dess historia, varför den har varit och är så viktig och vad man kan hålla på med inom folkbildningens breda ram?
  Med hjälp av vår kunniga personal kan er förening få lära sig mer om vad folkbildning egentligen är och hur den har hjälpt till att bygga upp Sverige som land.
  Alla som arbetar på ABF Jämtland Härjedalen lyfter gärna vikten av folkbildningen, förklarar begrepp och kan berätta mer om folkbildningen och dess historia för er, det är både spännande och viktigt!

Detta och mycket mer kan vi hjälpa er med, så tala om för oss vad just er förening behöver så kan vi diskutera detta! 

Fördelar med att vara medlemsorganisation mot att vara samverkansorganisation:

 • Som medlemsorganisation kan föreningen nominera in ledamöter till ABF Jämtland Härjedalens styrelse. Detta möjliggör för föreningen att starkare driva sina frågor i ABF Jämtland Härjedalens arbete framåt!

 • Som medlemsorganisation får man studieorganisatörs-, cirkelledar- och funktionsutbildningar utan kostnad. (För andra som deltar så medför varje deltagare som går dessa utbildningar en kostnad på 500 kronor för föreningen).

 • För att bli medlemsorganisation behöver man skicka in en ansökan till eva.malm@abf.se samt även bifoga föreningens stadgar, organisationsnummer, kontonummer samt kontaktuppgifter till styrelsen. Ombudsmannen bereder ansökan, föreslår denna inför styrelsen som därefter tar beslut om att godkänna en förening som medlemsorganisation.

Information gällande kostnadsersättning

Som tidigare nämnts är kostnadsersättning inte det stora värdet av ett samarbete med ett studieförbund. Det är även på grund av detta som det är viktigt att kostnadsersättningen inte läggs in som en intäkt i föreningens budget.

För att tydliggöra vad kostnadsersättningen egentligen är så är det studieförbundens pengar som de ska stötta folkbildningsverksamheten med i sina samarbeten, dvs. det är studieförbunden som beslutar – från fall till fall – hur hög kostnadsersättning som utbetalas från år till år i respektive organisation.

Det sker också allt oftare att föreningar rapporterar in den folkbildande verksamhet de gör utifrån ett rent solidariskt perspektiv. De gör, som en ekonomiskt stark förening, inte anspråk på den kostnadsersättning de har möjlighet att få ut, men rapporterar all sin verksamhet (oavsett om den sker i ABFs lokaler, utanför dessa eller digitalt) för att på det sättet hjälpa ABF Jämtland Härjedalen i sitt arbete att hjälpa nya föreningar att starta upp och komma igång med folkbildningsverksamhet.
Det är en fin ansats det också, så till alla er som gör detta: Stort tack även till er!

Nu arbetar vi – tillsammans – för att ta folkbildningen in i framtiden!
Folkbildningen är viktig – på riktigt! Den måste vi värna om och all folkbildningen måste ske enligt de regler vi har att förhålla oss till. Vi upplever att det redan görs både hos oss på ABF Jämtland Härjedalen och i våra samarbeten, men det går alltid att göra bättre!
Tack till er alla för att ni bidrar till god folkbildningsverksamhet i samarbete med oss! 

Vänliga hälsningar, personalen på ABF Jämtland Härjedalen.

Eva Malm, Ombudsman