Hoppa till huvudinnehåll

Projekten Våga umgås

De fyra projekten; Våga umgås - Lessebo, Våga umgås - Ljungby, Våga umgås - Markaryd och Våga umgås - Älmhult.

De fyra projekten Våga umgås - Lessebo, Våga umgås - Ljungby, Våga umgås - Markaryd, Våga umgås - Älmhult är finansierade av Socialstyrelsen, med ABF Kronoberg som projektägare.
Insatserna ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Med äldre menas i detta fallet personer som huvudsakligen är över 62 år.
Projekten anordnas med de åtgärder som behövs för att skapa gemenskap på ett tryggt sätt utifrån Folkhälsomyndigetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Våga umgås - Lessebo

Våga umgås - Ljungby

Våga umgås - Markaryd

Våga umgås - Älmhult