Hoppa till huvudinnehåll

Digital folkbildning

Det finns många olika sätt att göra folkbildningen i din förening eller studiegrupp digital. Här ger vi på ABF Södra Småland våra bästa tips för att sätta igång med studiecirklar och kulturprogram på distans.

Digital studiecirkel på distans 

Det går utmärkt att ha studiecirklar på distans. Vi på ABF Södra Småland kan hjälpa dig att göra om en befintlig studiecirkel eller starta upp helt ny digital folkbildning! Vi kan även erbjuda fortsättningsutbildning i digitala studiecirklar för cirkelledare.  

Riktlinjer för digitala cirklar:  

  • Främsta villkoret är att alla kan delta i cirkeln på lika villkor genom någon form av virtuellt “studierum” - vanligast är t.ex. ett videosamtal i grupp.  

  • Cirkelledaren behöver involvera alla i studiearbetet. Som deltagare räcker det inte att läsa eller observera aktiviteterna, utan alla ska delta och lära sig som i en vanlig studiecirkel. I övrigt gäller det som alltid att ha en arbetsplan och att rapportera er studiecirkel.  

  • Studiecirkeln får vara en blandning av fysisk träff och distans, d.v.s. du som cirkelledare kanske är på plats i lokalen med 2 deltagare och har ytterligare 5 deltagare med er via videosamtal. Experimentera och testa er fram vad som passar er studiecirkel bäst!  

  • Deltagarna behöver delta samtidigt i studiecirkeln. Deltagare kan alltså inte koppla upp sig till "studierummet" vid olika tillfällen. 

TILLFÄLLIGA REGLER FÖR DISTANSCIRKLAR FRÅN 23/3-2020:  
Den 23/3 beslutade Folkbildningsrådet om en dispens, så att distanscirklarna tillfälligt nu även kan genomföras asynkront – deltagarna behöver alltså inte delta i studierummet samtidigt. Deltagarna i distanscirkeln måste dock kunna föra en dialog, antingen direkt via till exempel en video- eller telefonkonferens eller indirekt i något forum på internet – och hela gruppen måste kunna ta del av kommunikationen. T.ex. verksamhet som enbart består av e-post mellan ledare och deltagare kan alltså inte rapporteras som studiecirkel. Kontakta oss för mer information! 

Tips! 

 

Digitala kulturarrangemang på distans 

TILLFÄLLIGA REGLER FÖR KULTURARRANGEMANG FRÅN 17/3-2020:  
Den 17e mars beslutade Folkbildningsrådet att det tillfälligt går bra att anordna även kulturprogram digitalt på distans.  

Riktlinjer för digitala kulturarrangemang:  

  • Deltagarna behöver inte vara fysiskt samlade, men måste precis som i en studiecirkel vara uppkopplade till arrangemanget/föreläsningen samtidigt. Ett exempel på kulturprogram på distans är en livesänd/livestreamad föreläsning. 

  • Om ni vill rapportera in arrangemanget enligt reglerna för statsbidraget ska de grundläggande villkoren vara uppfyllda. Programmet ska omfatta minst 30 minuter och bidra till eftertanke och delaktighet. 

  • Interaktion är viktig för att skapa delaktighet. Välj ett sätt att sända arrangemanget som har chatt eller kommentarsfunktion. Utse gärna en moderator för kommentarsfältet så att ni håller koll på frågorna som kommer in och kan vidareförmedla dem till exempelvis panelen, artisten, författaren eller föreläsaren. 

Tips! 

 

Verktyg för digital folkbildning 

Det viktigaste är att välja ett verktyg som du är bekväm med och som andra har eller kan få tillgång till. Om deltagarna behöver ladda ner programvara före, meddela det i god tid. Testa programmets funktioner innan mötet, se till att ljud och bild fungerar.  

  • Verktyg för cirklar/möten: Microsoft Teams, Skype.  

  • Verktyg livesändning: Youtube, Facebook live. 

  • Övriga verktyg (omröstningar och forum): MentimeterVoteIT, Google Forms, Facebook groups 

Läsa mer om alla dessa verktyg här. 

Som cirkelledare i ABF har du möjlighet att använda verktyget Microsoft Teams som studierum för cirklar och möten. Kontakta din verksamhetsutvecklare för att få hjälp med att komma igång! 

Lathundar 

 

Efter studiecirkeln eller kulturarrangemanget 

Rapportera verksamheten via e-lista eller papperslista. Prata med din kontaktperson på ABF Södra Småland om du har några frågor. Du når oss även på sodra.smaland@abf.se eller telefon 0470-70 07 90.  

Sist men inte minst: Dela med er av goda exempel till era kollegor, vänner och andra folkbildare. Tillsammans kan vi lära oss de smidigaste och roligaste sätten att hålla distanscirklar!