Hoppa till huvudinnehåll

Förenings- och funktionsutbildningar

Publicerad

Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Många folkrörelser behöver inspiration. Nya rörelser uppstår och behöver få stöd i uppbyggnaden. Därför vill vi bidra till att stärka våra medlems- och samarbetsorganisationer.

ABF i hela landet erbjuder föreningsutbildningar i cirkel- eller kursform och olika funktionsutbildningar. ”Föreningsserien” ligger till grund för utbildningarna. Förutom dessa utbildningar är vi givetvis öppna för resonemang kring andra typer av utbildningar som det finns behov av. Vänd dig till ABF-expeditionen och framför dina önskemål/ställ dina frågor! Eller be någon från ABF komma och informera på ett medlems- eller styrelsemöte.

Se hela programmet här!