Hoppa till huvudinnehåll

Active Citizens

Active Citizens är ett samverkansprojekt genom Olof Palme International Center, mellan ABF Södra Småland och vår partnerorganisation Community Center of Struga Municipality, i Nordmakedonien.Med projektet vill vi sprida folkbildning som metod bland medborgarna i Struga för att skapa möjlighet till påverkan, för att främja demokratin och ge dem en röst i det politiska spelrummet.

Målet med projektet är att skapa en mötesplats för integration, inkludering och samhällelig förändring. Vi gör det möjligt för medborgare, från olika etniska- och kulturella grupper och med olika socioekonomiska bakgrunder, att med gemensamma krafter skapa förändring på lokal nivå.

När deltagare ur våra målgrupper träffas och samverkar ur ett folkbildnigsperspektiv och tillsammans arbetar fram åtgärdsplaner så kommer nya tillvägagångssätt för samhällsutveckling skapas på gräsrotsnivå.