Hoppa till huvudinnehåll

Du bestämmer!

ABF Södra Småland har beviljats medel från MUCF för att genomföra projektet ”Du bestämmer!”. I detta projekt kommer tjejer i åldern 13-24 år boende i Araby och Teleborg ges möjlighet att lära sig organisera aktiviteter samt utbildas inom föreningsbildning och ledarskap.

Genom projektet vill ABF Södra Småland ge ungdomar förutsättningar att förändra sin livssituation genom att få redskap och verktyg för att skapa aktiviteter samt för att komma in i det svenska föreningslivet.
Projektet kommer att fånga upp idéer från dessa ungdomar och ge dem stöttning så att de själva kan förverkliga sina idéer. Genom att ge ungdomar handfast stöttning och vägledning ska de kunna genomföra en uppsjö av olika aktiviteter.
Du kan följa det fortlöpande projektetarbetet på vår Facebooksida.
Vill du veta mer om projektet, vänligen tag kontakt med projektledaren Linnéa Andersson, linnea.andersson@abf.se