Hoppa till huvudinnehåll

European union for the inclusion of unaccompanied foreign minors

ABF Södra Småland deltar tillsammans med ABFs Förbundsexpedition i det europeiska projektet European union for the inclusion of unaccompanied foreign minors. Projektet finansieras genom Erasmus+ och leds av den franska organisationen Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais.

Målet med projektet är att ta fram en Good Practice Gudie och en digital plattform för att dels sprida goda exempel på verksamhet som görs för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Men även att skapa ett verktyg för de som arbetar med målgruppen, såsom tjänstemän och ideella sektorn, för att både lära sig mer om målgruppen men också för att få inspiration och input kring hur andra organisationer och myndigheter arbetar med målgruppen runt om i Europa.

 Projektet genomförs som ett samarbete mellan fem organisationer från fem olika länder: 

  • Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais, Frankrike
  • Arbetarnas Bildningsförbund, Sverige
  • Die Wiener Volkshochschulen GMBH, Österrike
  • Associazione Nero e non solo!, Italien
  • Federacion Andalucia Acoge, Spanien