Hoppa till huvudinnehåll

Förena Mera

Med projektet Förena Mera jobbar vi för att stärka ungdomars delaktighet i föreningslivet, öka ungas inkludering i föreningsdemokratin & stötta nybildade ungdomsföreningar! Projektet genomför workshops och inspirationsträffar för ungdomsorganisationer och föreningar som har medlemmar i åldern 13-25 år. Vi arbetar kring inkludering utefter föreningens egna behov och erbjuder utvecklingspaket för att öka nybildade föreningars fortlevnad. Förena Mera är en del av plattformen matchideas.se.

ABF Södra Småland har beviljats medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att genomföra projektet Förena Mera. Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som är aktiva i Växjö Kommun. Målet med projektet är att öka ungdomars delaktighet i föreningslivet. För att uppnå målet kommer projektet arbeta med två delmål, dels att öka ungas inkludering i sina etablerade föreningar men också att utveckla nybildade ungdomsorganisationer. Projektet samarbetar med Växjö Kommuns Kultur och Fritid, Smålandsidrotten samt Coompanion Kronoberg.

Här kan du läsa 6 tips för förena mera. Den finns även översatt till engelska; 6 tips to unite more.

Vill du veta mer om projektet, vänligen tag kontakt med projektledaren Sofia Jaeger, sofia.jaeger@abf.se.

Kolla in på projektets hemsida här! eller följ oss på sociala medier som @forenamera!