Hoppa till huvudinnehåll

Kompisförmedlingen

Projektet som ger hemmasittande ungdomar förutsättningar att bryta isoleringen och bli en del av gemenskapen genom kompisförmedlare.

Kompisförmedlingen är ett projekt som har beviljats anslag från Allmänna Arvsfonden. ABF Södra Småland är projektägare och kommer att samarbeta med Attention Kronoberg, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Kronobergs län.

Målgruppen är unga personer (13-24 år) med neuropsykiska funktionsnedsättningar (NPF) med lång skolfrånvaro eller arbetsmarkandsfrånvaro.

Syftet med projektet är att bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med NPF ofta hamnar i.

Projektets mål är att skapa en plattform, metod och arena där unga personer med lång skolfrånvaro eller arbetsmarknadsfrånvaro stöttar varandra för att gå från isolering till gemenskap.

I projektet kommer det att utbildas kompisförmedlare, vars uppgift är att söka upp unga personer i målgruppen. Deras uppgift är att bygga upp förtroende och för att ge stöd i socialiseringsprocessen.

Erfarenheter, resultat och metod kommer att sammanställas i ett metodhäfte med tillhörande lärarhandledning vilka kommer göras tillgängligt för de som vill arbeta med målgruppen. Det kommer att genomföras en nationell utbildning som är öppen för alla aktörer och förhoppningen är att grundidén med kompisförmedlare får spinoffeffekter runtom i landet.

Blanketter för Kompisförmedlingen:

Intresseanmälan Kompisförmedlingen

Information till deltagare i Kompisförmedlingen

Medgivande samverkande minderårig

Medgivande samverkande myndig