Hoppa till huvudinnehåll

Kultur för lika värde

ABF Södra Småland fick strax innan julen 2015 det glädjande beskedet att vi blivit beviljad projektet ”Kultur för lika värde” från Allmänna Arvsfonden. Syftet med vårt projekt är att arbeta med att skapa ett helhetskoncept inom kultur som är anpassat och utformat för vuxna med grav utvecklingsstörning. Genom att använda sig av folkbildningens engagerande och inkluderande egenskaper kommer detta ge deltagarna en förstärkt förmåga till kommunikation med människorna i sin omgivning, en ökad livskvalitet och en förhöjd glädje i livet!

Som ett resultat av projektet kommer ABF att sammanställa en lättanvänd och konstruktiv metodhandbok som kan användas av studieförbund, kommuner, föreningar och andra aktörer i Sverige vilka vill arbeta med målgruppen. Men inom ramen för projektet kommer det även att genomföras två lokala och fyra nationella cirkelledarutbildningar, vars syfte är att engagera fler att vilja och kunna arbeta med målgruppen.

Vill du veta mer om projektet, vänligen tag kontakt med projektledaren Camilla Mörberg (0470-70 35 53, camilla.morberg@abf.se)