Hoppa till huvudinnehåll

We Act!

Med projektet We Act! vill vi på ett roligt och prestigelöst sätt minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att stärka språkinlärning, öka förståelsen för sociala koder och öka integrationen hos målgruppen med folkbildning och teater som metod.

Vi har fått beviljat ett projekt från Allmänna Arvsfonden. Syftet med vårt projekt We Act! är att minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att utveckla en pedagogisk modell som kombinerar teater och folkbildning för att stärka språkinlärningen och öka förståelsen för sociala koder hos målgruppen. Modellen ska beskrivas i en studiebok som kommer att vara enkel att använda och kommer att kunna användas av såväl studieförbund, kommuner som ideella föreningar.

Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. Det projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande samt ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år. Det är myndigheten Arvsfonsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheten sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

www.arvsfonden.se/projekt/we-act