Hoppa till huvudinnehåll

Invandrarverksamhet

ABFs verksamhet med invandrargrupper och föreningar har ökat stadigt under senare år. Varje år arrangerar avdelningen hundratals studiecirklar inom språk och samhällskunskap för målgruppen.

Grunden i ABFs verksamhet är att ge människor förutsättningar att bli en aktiv del i samhället. Därför har avdelningen engagerat sig aktivt för att hjälpa invandrare att snabbare lära sig språket, komma in i samhället och bli en del av föreningslivet. Som en del i detta har ABF Södra Småland publicerat medborgarböcker på flera av de stora invandrarspråken.

ABF genomför för närvarande även två projekt kopplade till målgruppen. Det ena är Du Bestämmer, vilket syftar till att hjälpa nyanlända ungdomar till att engagera sig i föreningslivet. Det andra projektet är We Act! vilket har till syfte att ta fram en metod för hur nyanlända snabbare skall kunna lära sig språket genom teater.

Har du frågor angående invandrarverksamheten, vänligen kontakta Bassam Alloubani (0470-703557, bassam.alloubani@abf.se).