Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande från ABF Norrs årsmöte 2021

Folkbildningen har ständigt viktiga uppgifter att greppa tag i! Med bestörtning noterar vi inom ABF Norr rapporterna om mäns våld mot kvinnor. Angreppen sker i slutna rum. Skräcken och skammen – ofta kombinerat med isolering av den utsatta kvinnan – gör att det krävs en vaken omgivning som kan slå larm. 

ABF Norr är verksam i både tätorter och i glesbebyggda områden i Norrbotten. Vi och våra cirkelledare har kontakt med många människor i olika sammanhang. I kurser, vid föreningsträffar och i våra studiecirklar möts människor både praktiskt och teoretiskt och inte minst i personliga samtal.

Här öppnas dörren för oss inom folkbildningen att med kraft lyfta fram vår syn på mänskligt värde. Överallt där frågor om mänsklig respekt aktualiseras ska vi göra vår röst hörd. I alla rum där möten sker ska vårt förhållningssätt både synas och höras och vi ska ge allt tänkbart stöd både i ord och handling!

Aldrig någonsin ska vi blunda för övergrepp på medmänniskor!

Aldrig någonsin ska vi sitta tysta när vi hör förnedrande omdömen om kvinnor!

Aldrig någonsin ska vi hålla tyst när vi misstänker mäns våld mot kvinnor!

Aldrig någonsin ska någon tysta vår röst för kvinnor i nöd!

Vi i ABF Norr förbinder oss att alltid med stark och hög röst motsätta oss mäns våld mot kvinnor!

Uttalande från ABF Norrs årsmöte den 24 april 2021