Hoppa till huvudinnehåll

Mobil mötesplats

Projektet ”mobil mötesplats” handlar om att besöka tio kommuner i länet och genomföra utbildningsinsatser till asylsökande.

Oftast sker utbildningen på de större asylboendena, men ibland även i ABFs egna lokaler.

Utbildningsinsatsen varar under fyra dagar och består av samhällsinformation, digital kunskap och möte med det lokala civilsamhället, kommun och näringsliv.

Projektet har sin grund i den aktivitet som genomfördes sommaren/hösten 2017 i Boden, vilken riktades till omplacerade EU-migranter från Eritrea och Syrien. Dessa flyktingar flyttades från Grekland och Italien och bodde under ett antal veckor på ett asylboende i Boden.

"TIA" (Tidiga Insatser för Asylsökande) är en projektform som finansieras av Länsstyrelsen.