Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati som handling och idé

Norrköpings fristadsförfattare Supriti Dhar, författaren och skribenten Per Wirtén och Edna Eriksson, grundare av MR-stiftelsen. Alla föreläser de under konferensen “Demokrati som handling och idé” den 2 maj.

I Sverige finns starka folkrörelse traditioner och stabila demokratiska institutioner. Men samtidigt känner många en bristande tillit till samhället, och att ojäm likheten ökar. 

Demokratin är på tillbakagång i flera länder världen över och i Sverige har försvarare av mänskliga rättigheter granskat vår grundlag och konstaterat att den är ger ett svagt skydd om odemokratiska vindar skulle blåsa än starkare. 

Vi kan inte ta demokratin eller ett gott samhälle för givna, det kräver något av oss, en viljeakt. Både för att försvara och utveckla demokratin. 

Konferensen är en dag tillägnad demokratiska frågor, denna gång i ett samarrangemang av Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum, Arbetets Museum, Marieborgs Folkhögskola, ABF, Sensus, Studiefrämjandet och #vimåsteprata. Konferensen vänder sig till bland annat till verksamhetsledare inom folkbildningen, fackligt förtroendevalda och människor som arbetar inom organisationer och föreningar som på något sätt jobbar med demokrati.  

Anmälan dig här senast den 23 april

Se hela programmet här