Hoppa till huvudinnehåll

Viktig information om Coronaviruset

Publicerad

Till medlemsföreningar, cirkelledare och cirkeldeltagare och andra deltagare i vår folkbildningsverksamhet.

Vi inom ABF följer utvecklingen av Coronavirusets utbredning. Vår folkbildningsverksamhet är stor och vi har många kontaktytor: cirkelträffar, mötesplatser, utbildningar och träffpunkter. Vi vill försäkra oss om att våra föreningar, cirkelledare och cirkeldeltagare har nödvändig information om läget för att förhindra smittspridning. 

Vi har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridning i vårt samhälle. Även om de allra flesta som får covid-19, dvs sjukdomen som följer av Coronaviruset, blir lindrigt sjuka pågår studiecirklar, arrangeras kulturprogram, utbildningar och workshops bland samhällets alla grupper, där några av dem kan räknas till riskgrupper (äldre, redan sjuka och de med nedsatt immunförsvar) vilka skulle få besvärligare att klara en svår infektion. För att vi inte ska få en allmän smittspridning i landet krävs att myndigheterna kan kartlägga och spåra människor som varit i kontakt med den smittade, så att smittkedjan kan brytas tidigt. Här har vi alla ett ansvar att hjälpa till. 

Om du som cirkelledare vet att du själv eller någon av dina cirkeldeltagare har varit i kontakt med någon som är smittad tex en familjemedlem, granne eller kollega eller nyligen rest i länder där sjukdomen sprids i samhället, kontakta din verksamhetsutvecklare per telefon eller mail. Tillsammans kan ni resonera om cirkelträffarna skall ställas in eller ej. 

Får du som cirkelledare eller cirkeldeltagare feber, svårt att andas eller hosta – stanna hemma från dina inplanerade cirkelträffar och ring 1177 för råd. Åk inte direkt till akuten eller vårdcentralen. Då finns det en risk att du smittar andra. Sjukhusen får inte förvandlas till en smittozon. 

På Utrikesdepartementets hemsida finns rekommendationer angående avrådan från icke-nödvändiga resor.

På Folkhälsomyndigetens hemsida kan man följa utvecklingen om smittspridningen i Sverge. Där finns information både på svenska och engelska

På Region Östergötlands hemsida finns också information om läget i regionen.

Coronaviruset smittar via dropp- smitta och genom kontakt mellan människor och ytor. Så här kan du skydda dig och andra: