Hoppa till huvudinnehåll

Framtidstro i pandemins spår

Publicerad

Folkbildningen i Östergötland vill bygga framtidstro i pandemins spår.

Folkbildning betyder att människor lär sig om det som intresserar och engagerar just dem. Studieförbundens roll i det är att vara möjliggörare så att deltagarna kan mötas och utvecklas. Vi hjälper till att sänka trösklar för bildning oavsett människors bakgrund, livspussel och plånbok och vi är viktiga krafter för lokal och regional kompetensutveckling. För många är vi också vägen in i samhället.

Det innebär inte att vi på något vis är färdiga med vår egen utvecklingsresa eller att vi inte har förbättringsområden. Men folkbildningen är ett framgångsrecept som spänner över 130 år. Folkbildningen är omdebatterad som aldrig tidigare. Spridningen av felaktig information om den svenska folkbildningen riskerar att få konsekvenser för studieförbundens samhällsviktiga uppdrag. Självklart ska det finnas krav på oss tio nationella studieförbund. All verksamhet genomgår därför interna kvalitetsrutiner och all ekonomi genomgår årlig extern kontroll i form av auktoriserade revisioner. Vi står bakom statens särskilda regelverk för studieförbund och verkar för alla människors lika värde och rätt till ett demokratiskt samhälle.

Vi är medlemsstyrda organisationer och det betyder att våra medlemmar är med och bestämmer vad vi står för och vilken verksamhet vi ska ha inom ramen för folkbildningens principer. Eftersom våra medlemmar är olika är det med tiden naturligt att studieförbunden blir mer olika varandra och ju spetsigare och kompetentare vi blir, desto bättre är det.

Alla tio studieförbund har verksamhet i Östergötland och folkbildning genomförs i alla våra tretton kommuner. Som exempel arbetar Studiefrämjandet med projekt Activate i Norrköping och Motala, där fokus ligger på att öka barns hälsa genom föreningsaktiviteter samtidigt som föräldrarna initieras och engageras i föreningslivet. Folkuniversitetet har Dansstudion i Linköping och NBV har en dansstudio i Mjölby som ger unga, vuxna och gamla en gemenskap och glädje.

ABF har satsat på att finnas i flera av länets bostadsområden med särskilda utmaningar. Ett exempel är partnerskapet i Portalen i Norrköping som vill bryta segregationen med fokus på arbetsmarknad, studier och egenförsörjning. Studieförbundet Bilda har sedan 1997 ett verksamhetshus i Linköping som heter Gårdshuset, där fokus alltid varit att öka anställningsbarheten hos personer långt från den svenska arbetsmarknaden. Ibn Rushd har de senaste tre åren drivit ett projekt som heter Framtidens yrkeskvinnor i Linköping och fått 43 procent av de utrikesfödda kvinnorna, som befunnit sig långt från arbetsmarknaden, i sysselsättning. Sensus har en stor musikverksamhet i Östergötland och bedriver även verksamhet för människor i asylprocessen genom studiecirklar i samhällsorientering och svenska.

Detta är bara några exempel. Studieförbunden bygger tillit, framtidstro och bidrar till social hållbarhet. Vi gör att människor enklare får hjälp under kriser, vilket den här pandemin verkligen visat. Vi finns där för att bota ensamhet i spåren av ett års social karantän. Vi ser till att personer som halkat efter i digitaliseringen får en mötesplats och stöd i att följa med i utvecklingen. Folkbildningen förenar Sverige och är en del av ett starkt civilsamhälle.

Studieförbunden har stor potential att accelerera vår tids viktiga frågor så som omställningen till ett hållbart samhälle och nystart av samhället efter pandemin, vilket blir allt viktigare i ett samhälle som vi tillsammans ska växa och utvecklas i.

Henrik Demetriades, enhetschef, Studieförbundet Bilda Sydöst
Åsa Forsman, verksamhetsledare, Folkuniversitetet i Östergötland
Ulf Jerrevång, biträdande regionchef, NBV Öst
Gunilla Solveigsdotter, chef, ABF Östergötland
Andreas Hjelm, avdelningschef, Studieförbundet Vuxenskolan
Adriana Holm Hammarskiöld, gruppchef bildning, Medborgarskolan Region Öst
Peter Frejhagen, kanslichef, Bildningsförbundet Östergötland
Birgitta Sundström, regionchef, Sensus Östra Götaland
Tawar Dabaghi, verksamhetschef, Studiefrämjandet Östergötland
Josefin Nyström, distriktschef, Ibn Rushd Distrikt Östra
Kulturens