Hoppa till huvudinnehåll

Elena vill skapa fler mötesplatser

Publicerad

Tanken med People take action är att minska segregationen och öka kunskapen om hur demokrati fungerar.

I maj startade ABF projektet, som finansieras med pengar från Delmos (Delegationen mot segregation). Projektet omfattar hela Norrköping men utgår från Portalens verksamhet i Hageby och Navestad, där klyftan i relation till mer resursstarka stadsdelar ökat de senaste åren.

Elena Jumrukovska, som anställdes som projektledare i augusti, ser ett stort behov av kunskaper om hur man som individ kan vara med och påverka.
– Det finns möjlighet att göra sin röst hörd på olika sätt, till exempel genom ett medborgarförslag eller att lämna synpunkter till kommunen – både kritik och beröm. Jag tror att det är många som inte vet om det, säger hon.

Med föreläsningar och workshops, och genom att samarbeta med föreningar hoppas Elena att projektet ska ge deltagarna rätt verktyg så att de kan vara med och skapa förändring, både i Portalens verksamhet och i samhället i stort. Ett annat mål är att öka valdeltagandet och få fler att förstå vad det innebär att ha rösträtt.

Hon tänker att det numera är lätt att koppla ordet segregation till kriminalitet, fast det egentligen kan handla om att människor inte möts i tillräcklig utsträckning. Said Zarwal, som är deltidsanställd i projektet, har bland annat skapat en drop in-mötesplats i Ringdansen. Den är öppen en dag i veckan och dit kommer människor från olika områden och med blandad bakgrund.
– Sverige är ett land där det är svårt att skaffa vänner, så den typen av mötesplatser behövs, säger Elena.

People take action drivs i samarbete med Norrköpings kommun, Marieborgs folkhögskola, Svenska Kyrkan och Hyresbostäder. Tanken var att projektet skulle pågå i två år, men strax före jul kom beskedet att Delmos ska avveckla sin verksamhet under 2022. Detta innebär att själva projektet People take action avslutas efter ett år, men en del av det som byggts upp kommer att ingå i Portalens ordinarie verksamhet.

Nina Broman