Hoppa till huvudinnehåll

Bra att veta

Bra att veta om ABF Hörbys Cirklar

Anmälan
Du anmäler dig genom ett personligt besök på vår expedition, per telefon, e-post eller via vår hemsida.

Avbokning
Du har rätt att avboka cirkeln sju dagar före cirkelstart. Om du avanmäler dig senare än sju dagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva cirkelavgiften. Vid avbokning senare än två arbetsdagar innan cirkeln startar är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller om du flyttar från orten, betalar du för de gånger du deltagit samt en administationsavgift.

Cirkelstart
Cirklarna startar så snart de är fulltecknade om inte annat anges.

Studietid
En studietimme = 45 minuter.

Kallelse
Alla deltagarna får kallelse per telefon/post/e-post minst en vecka före cirkelstart.

Avgiften
Avgiften ska vara betald senast när studiecirkeln börjar. Du får inbetalningskort tillsammans med kallelsen. I avgiften ingår inte kostnader för studie- och arbetsmaterial.

Rabatt
De flesta fackföreningar ger bidrag till många av ABFs cirklar. Ta kontakt med din fackexpedition och hör efter om du kan få bidrag till just din cirkel.

Anpassat
Alla är välkomna till ABF! Vi kan tillgängliggöra våra lokaler och vår verksamhet så att alla kan delta oavsett modersmål eller funktionshinder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om du är med i en förening eller ingår i en grupp som vill starta upp en studiecirkel eller anordna ett kulturprogram, då kan du läsa mer här.