Hoppa till huvudinnehåll

Måndagsmöte med

Publicerad

Maria Andersson

Våra måndagsmöten i juni sker på den digitala plattformen Teams.

För att deltaga under dessa föreläsningar kan du vara anonym genom att du närvarar enbart genom att lyssna och inte använda din kamera. Vill du ställa frågor men inte själv vill göra det under själva frågestunden, så går det bra att skicka dessa frågor till oss innan föreläsningarna. Vi tar då upp dessa anonymt via oss.

Anslut på din dator eller mobilapp

Här kommer länken att finnas på måndag 28/6

Kontakta Kerstin på 0707-268 167 eller på kerstin.ingelmark@abf.se om du inte kommer vidare med den här länken. Vi skickar då länken via e-post till dig.