Hoppa till huvudinnehåll

Tvärfacklig utbildning

Publicerad

Medlemmar och förtroendevalda med kunskap är fackföreningens viktigaste resurs.

Arbetslivet och samhället är föränderligt. Därför är det viktigt att vi ständigt utbildar oss. Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Såväl medlemmar som förtroendevalda måste ständigt bevaka att kollektivavtal följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras till föreningen osv. Med ökad kunskap och fackligt engagemang desto större chans har vi att förändra och förbättra.

Våra utbildningar utgår från deltagarna och är grupporienterade och deltagarstyrda. De problem som deltagarna tar med sig in i kursen blir en kunskapskälla för diskussion och erfarenhetsutbyte. Handledaren och lärarens roll är att ge stöd på vägen mot den nya kunskapen.

Här kan du hämta en broschyr om 2018 års tvärfackliga studier i Skåne. 
Här hittar du facklig utbildning på nätet.